Søgefelt

Primære faneblade

  B-dage 2

  OK-blog

  B-dage 2

  28. februar 2012 - 15:05

  SPØRGSMÅL:

  Er vores overenskomst ikke den første i Danmark, med mulighed for op til 5 B-dage, det er mere end en fordobling af det oprindelige antal (op til 2 b-dage), mange medlemmer vil nok have foretrukket nogle sociale forbedringer i overenskomsten der rammer mere bredt (og ikke kun dem med børn op til 15 år), jeg er klar over at man skal tilgodese børnefamiliernes vilkår, og mulighed for at passe syge børn, men det her er mere end en fordobling. Mange øvrige overenskomster har kun 1 barns sygedag, syntes det er et meget ensidigt resultat, der kun er til gavn for en gruppe medlemmer, mens en anden stor gruppe medlemmer ikke får det gode (og måske kun har hovedrysten til overs for en sådan udvidelse af antal dage, det er et emne, der er følsomt i forvejen).

  SVAR:

  Så vidt vi ved er der andre overenskomster der har lignende bestemmelser. Vi har set det i TDC, og indenfor sektoren – både i Danske Bank og Danica (de har faktisk ubegrænset B-dage).

  Det har været et meget stort ønske fra vores medlemmer at få mere fleksibilitet i forbindelse med børns sygdom, og dette var en af de måder vi kunne se det opfyldt på.

  Ved indførelse af mere fleksibilitet ved barns sygdom andre steder, har det haft en positiv indflydelse på egen sygdom – så det totale fravær ikke er steget.

  For god ordnes skyld skal det nævnes at der ikke i overenskomsten er en grænse på 15 år – her er definitionen: mindreårige hjemmeværende barn.

  Hver gang vi laver en overenskomst prøver vi at tilgodese alle grupper af medlemmer. Ved overenskomsten i 08 fik seniorerne et stort løft (de har nu totalt + 7 fridage), tidligere har specielle grupper fået mere i pension, de unge/eleverne fået flere fridage osv. osv.

  Denne gang mener vi der er givet lidt til mange grupper f.eks. kan nævnes at alle har fået bedre fratrædelsesgodtgørelse, bedre ulempebetalinger, ret til orlov, forbedret gruppeliv. Udover dette har de unge fået pension.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...