Søgefelt

Primære faneblade

  Timebank: Udbetaling af overarbejde og til hvilken sats?

  OK-blog

  Timebank: Udbetaling af overarbejde og til hvilken sats?

  5. december 2012 - 10:13

  SPØRGSMÅL:

  Spørgsmål til det nye timebank system - jeg sidder i en IT-afdelingen og har ofte forskudt overarbejde - fx 1½ time på hverdags aftener. Der kan også komme arbejde i weekender af samme varighed.

  Hidtil har jeg kunnet få dette overarbejde udbetalt til 250% eller vælge afspadsering til 200%.

  Så vidt jeg kan se skal ALLE timer nu over timebanken, hvilket vil sige, at disse timer kun bliver til 200% uanset om jeg skal have det udbetalt eller ej.......er det korrekt forstået, og i så fald hvor ligger forbedringerne for mig som IT-ansat så i Timebanken når man tager et 50% tillæg fra mig?
   

  SVAR:

  Som jeg kan se, er du omfattet af IT overenskomsten og har ofte noget overarbejde, som efter overenskomsten skal honoreres særskilt.

  I dit tilfælde er reglerne, som du er omfattet af, i dag nedfældet i Afsnit 3 § 10 i IT overenskomsten.

  I § 10 er hovedreglen, at overarbejde skal afspadseres. Dette er arbejdsgiverne og DFL enige om, fordi man ønsker at overholde en årsnorm, uanset hvordan arbejdstiden placeres.

  I dit selskab og i f.t. til dit arbejde har man åbenbart generelt anvendt muligheden i § 10, som siger, at der skal have været en dialog og særlige omstændigheder for, at vælge udbetaling og dette så skal ske med et yderligere tillæg på 50% oven på timeløn og overarbejdstillæg.

  Den 1. januar 2013 bliver Timebanken indført og dine overarbejdstimer skal indsættes i denne bank. Nu er du så utilfreds med, at du tilsyneladende går glip af 50% tillægget. Mit svar til dig vil være, at du skal have en snak med din chef om, hvordan overarbejdet fremover skal honoreres. Hvis selskabet fortsat mener, at du ikke kan afspadsere dine overarbejdstimer, kan det aftales, at disse bliver tvangsudbetalt fra Timebanken på selskabets foranledning. Reglerne for denne mulighed er beskrevet i Timebanksvejledningen side 9. Nødvendigheden i f.t. at tvangsudbetale er i princippet det samme som i de gamle regler, og hovedreglen er stadig at mertimer bør afspadseres.

  Så regler og mulighederne er stort set de samme. Som noget nyt og en ekstra nytårsgave fra DFL, vil du få tildelt pension af alle dine udbetalinger fra Timebanken, så få talt med din chef.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...