Søgefelt

Primære faneblade

  1924 timer og Ensartet genebetaling

  OK-blog

  1924 timer og Ensartet genebetaling

  7. marts 2012 - 0:00

  SPØRGSMÅL:

  1) Jeg vil godt vide, om den regel betyder, at det selskab jeg arbejder i, kan bruge den regel for hele vores kundeservice område, således at de kan få os på 1924 timer i f.eks 2 år, og dermed få kundeservice til at arbejde mere og så slippe for overarbejdsbetaling?

  2) Ensartet genebetaling – har de nævnte satser i skemaet noget at gøre med satserne for overarbejde? Betyder dette forslag, at overarbejdsbetalingen på en lørdag bliver nedsat fra 150 % til 100%

   

  SVAR:

  1) Vedrørende forhøjelse af arbejdstiden, så er det korrekt, at selskabet fremover kan vælge at forhøje arbejdstiden til 1924 timer i organisatorisk afgrænsede enheder, og det ville jeg anse kundeserviceområdet for at være. Ændringen skal være gældende i mindst 2 år, så de ikke kan sætte arbejdstiden op og ned – f.eks. i forbindelse med sæsonbelastninger eller lignende. Vælger selskabet at øge arbejdstiden til de 1924 timer, vil lønnen skulle sættes op med 2,8 %

  2) Omkring dit andet spørgsmål, så har den ”ensartede genebetaling” ikke noget at gøre med overtidsbetaling – med er et tillæg for arbejde på umage tidspunkter. Denne genebetaling gælder for medarbejdere, som arbejder under reglerne for telekoncepter, lørdagsarbejde, forskudt tid og holddrift.

  Med hensyn til overarbejde, så vil det indgå i den nye timebank med de satser, som i dag er gældende for afspadsering af overarbejde i fællesoverenskomstens, afsnit 2, § 19, stk. 4. Det betyder f. eks., at der for 1 times overarbejde på en lørdag vil blive indsat 2 timer i timebanken.

  Hvis du senere vil have timerne udbetalt fra timebanken sker der med normal timeløn + pension. Hvis det er selskabet, der undtagelsesvist kræver timerne udbetalt fra timebanken, vil det skulle ske med timelønnen + pension + 50 % tillæg.

  Du kan finde vejledningen til timebanken under menuen "Fagligt" - klik her for at gå til vejledningen.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...