Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet i PFA Pension

  Velkommen til Forsikringsforbundets personaleforening i PFA Pension.

  Personaleforeningen er medarbejderorganisationen for alle medarbejdere fra elever til ekspeditionssekretærer, viceværter og IT-medarbejdere i PFA Pension.
  Vores styrke er, at vi kender PFA’s kultur, ledelse, medarbejderpolitikker og ikke mindst vores medlemmer. Vi er en bestyrelse på 8 medlemmer og én formand, der i det daglige fungerer som tillidsrepræsentanter og som altid kan give råd og vejledning. Vi har vores eget kontor i Marina Park, hvor formanden holder til.
   
  Hvem har forhandlingsretten?
   
  Kun Forsikringsforbundet og personaleforeningen har forhandlingsretten vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår. Ingen andre har denne forhandlingsret – hverken HK, DJØF, Prosa eller andre faglige organisationer. 
   
  Medlemskab af personaleforeningen og Forsikringsforbundet er naturligvis frivilligt. Men med den forhandlingsret som alene er vores, vil vi gerne understrege, at det i din egen interesse er meget vigtigt at slutte op om foreningen. De forhandlingsresultater og indflydelse vi opnår, hænger nøje sammen med den styrke medlemmerne giver foreningen gennem opbakning.
   
  Hvad får man ud af at være medlem?
   
  Som medlem af Personaleforeningen/Forsikringsforbundet får du – udover medindflydelse på dit ansættelsesforhold – direkte adgang til råd og vejledning ved faglige tvister eller krisesituationer, information fra personaleforeningen og Forsikringsforbundet. Du opnår også mulighed for rabatordninger, foredragsaftener og andre arrangementer med mere.
   
  Vi kan naturligvis ikke forhindre nedskæringer, omstruktureringer, men vi kan sikre at alle regler bliver overholdt og endvidere forhandle de bedst mulige vilkår for netop vores medlemmer. Vi gør vores indflydelse gældende overfor ledelsen, hvis vi oplever, at vores medlemmer ikke bliver godt og anstændigt behandlet. Ingen andre har denne mulighed.
   
  Vi har også plads til dig – og glæder os til at se dig som medlem.
   
  Venlig hilsen                                                                            
   
  Lars Christoffersen
  Formand for PFAP

  Information for gruppen

  Ingen information er tilrådig


  Hvem er vi?

  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Næstformand, bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Tillidsrepræsentant
  Formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
  Næstformand, bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  19. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 3.5

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V