Søgefelt

Primære faneblade

  Der skal forhandles

  Landsformandens blog

  Der skal forhandles

  5. oktober 2011 - 0:00

  Mens jeg skrev dette, sad en anden formand - Helle Thorning-Schmidt - og forhandlede for at få samlet en ny regering. DFL som organisation har ingen relation til partipolitik, men naturligvis en meget stor interesse i politiske forhold, der kan føre til ændrede – og i særdeleshed dårligere – forhold for DFL’s medlemmer.

  Det er derfor med en vis glæde at jeg noterer mig, at den politiske situation i Danmark nu har bevæget sig derhen, hvor parterne ganske enkelt er nødt til at gå i dialog for at finde en mulig vej gennem de mange udfordringer, som samfundet står over for. Uden dialog får vi ikke de bredt funderede løsninger, som også vil fungere i praksis.

  Det interessante for mig er, at dette netop er situationen for en organisation som DFL. Her har vi gennem længere tid arbejdet på vores bidrag til ”programmet” for fremtiden i form af vores krav og ønsker til den kommende overenskomst. De skal fremlægges ved overenskomstforhandlingerne med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som starter i det nye år.

  I forhandlingerne med FA er dialog og forståelse for modpartens situation vigtige elementer på begge sider af bordet, når der skal findes en løsning – en ny overenskomst – som alle kan tilslutte sig.

  Og der skal findes en løsning, for sker det ikke kan vi ende i en regulær konflikt. Hverken arbejdsgiverne eller DFL ønsker konflikt, for her er ofte ingen vindere – kun tabere. Grundlæggende ønsker vi jo ikke at skade selskaberne, men at støtte dem, for det tjener i sidste ende vores medlemmer bedst.

  Dialogen mellem DFL og arbejdsgiverne skal sikre dig tryghed, men ingen kan garanterer mod afskedigelser. Men stol på, at vi i DFL altid vil kæmpe for, at de minimeres og i øvrigt sker så respektfuldt, som overhovedet muligt.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  13. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5