Søgefelt

Primære faneblade

  Hvileperiode og fridøgn??

  Arbejdsmiljøblog

  Hvileperiode og fridøgn??

  9. marts 2012 - 0:00

  For snart 10 år siden vedtog EU Arbejdstidsdirektivet, som krævede max. 48 timers arbejdsuge, min. 11 timers pause mellem arbejdsperioder og et ugentlig fridøgn. Den bestemmelse gælder også i Danmark og i forsikringsbranchen.
   
  Men det er mit indtryk at specielt 11 timers reglen brydes jævnligt. Og der er måske nogle faggrupper som er mere udsatte end andre.
   
  Grundreglen er: “Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
   Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.”
   
  Hele regelsættet kan du finde her.
   

  Det er selvsagt at reglerne ikke må overtrædes. Hvis de alligevel bliver det, skal det noteres i en tilsynsbog.
   
  Man skal notere:
   
  –hvilken afvigelse der er tale om
   
  –hvor lang tid
   
  –hvor mange ansatte var involverede
   
  –hvornår den fandt sted
   
  –hvorfor den fandt sted
   

  Disse notater skal bruges til at planlægge bedre en anden gang, og som dokumentation overfor Arbejdstilsynet.
   

  Venlig hilsen
   
  Peter K.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5