Søgefelt

Primære faneblade

  Det er upassende at tale om løn

  Ikke mindre end 31 pct. af de ansatte i forsikringssektoren anser det for upassende at tale om, hvad man får i løn. Ser man på alle brancher under ét, så deles dette synspunkt kun af 13 pct. Tallene stammer fra en undersøgelse i Forsikringsforbundets Medlemspanel, som er gennemført i anledning af #DelDinLøn kampagnen på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

  Selv om danskerne allerede i 1976 fik Ligelønsloven, så ved de færreste, at den siden 2001 har givet ansatte ret til at tale åbent om deres løn. Af de forsikringsansatte er under halvdelen klar over, at dette er en lovfæstet ret.

  På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts står 38 fagforbund sammen om en opfordring til, at man taler mere åbent om sin løn. Målet er at komme uligeløn til livs. Selv her i 2018 får alle stadig ikke lige løn for lige arbejde, og større åbenhed om lønnen kan være med til at afhjælpe løngabet mellem kvinder og mænd.

  I forsikringssektoren – forsikrings- og pensionsselskaber – er lønnen i høj grad reguleret af overenskomsten, og dermed burde det ikke være et problem at tale om den.

  Men det er det – og tilmed et væsentligt større problem end i andre brancher.

  Forsikringsforbundet har op til den 8. marts gennemført en undersøgelse, der viser, at 62 pct. af forbundets medlemmer ikke taler om løn med deres kolleger, og at kvinderne er væsentlig mere tilbageholdende (67 pct.) end mændene (55 pct.).

  De kvindelige ansatte i forsikringssektoren kender mindre til kollegernes løn end mændene, idet 45 pct. ikke ved, hvad andre tjener. Blandt mændene er det 34 pct.

  Der er en forskel

  ”Vi kan se af lønstatistikkerne, at der også i forsikringssektoren er en forskel på, hvad kvinder og mænd får i løn for samme arbejde. Den er vanskelig at komme til livs, idet kvinderne i højere grad anser lønnen for en privatsag og har sværere ved at tale om løn, end mændene,” forklarer Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet og politisk ansvarlig for ligebehandlingsområdet.

  ”Vores undersøgelse støtter billedet af, at kvinder er mere tilbageholdende, når det drejer sig om lønforhold. Selv om lønningerne i forsikringssektoren i høj grad er reguleret af overenskomsten, så er der mulighed for at skaffe sig personlige tillæg og bonusaftaler. Og det er mændene altså i højere grad gode til at få glæde af.”

  Halvdelen af ansatte i forsikringssektoren ønsker sig en kulturændring, så man kan tale mere åbent om sin løn, mens en fjerdedel godt kunne tænke sig, at arbejdsgiveren meldte ud om, hvad de ansatte tjener. For alle brancher er det kun én ud af ti, som deler dette ønske.

  Tallene for forsikringssektoren stammer fra en undersøgelse udført af Megafon i februar 2018 for Forsikringsforbundet. Tallene for hele landet kommer fra en undersøgelse, ligeledes udført af Megafon for Institut for Menneskerettigheder i 2017.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...