Søgefelt

Primære faneblade

  Den nødvendige treenighed

  Landsformandens blog

  Den nødvendige treenighed

  27. februar 2018 - 9:32

  Ansvarlig, kompetent ledelse og gode ledere har aldrig været vigtigere. Lederne har en central rolle i håndteringen af de problemer og udfordringer, det danske arbejdsmarked kæmper med: Uklar retning for efter- og videreuddannelse, stagnerede eller ligefrem negativ jobvækst, mangel på kvalificeret arbejdskraft samt for meget stress og nedslidning. 

  Gennem mine 30 år i forsikringsbranchen har jeg mødt et utal af ledere og set mange skift af ledelsesstil og værdier. Det har været en rejse fra ’medarbejderne i centrum’ over ’kundeorienteret’, til ’drift og bundlinjefokus’. Det er ikke hinandens modsætninger, men snarere ’en nødvendig treenighed’. 

  Desværre oplever vores medlemmer ofte, at ledelsen har et ensidigt drift- og bundlinjefokus. Det ses i form af performancemålinger og vækstdagsordener, som kan savne realistisk balance mellem krav og ressourcer. Prisen betales af vores medlemmer i form af dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress, og af samfundet i form af sygedagpenge, øgede sundhedsudgifter, manglende lønskatter m.m.

  I en rystende artikel af Eva Hertz, psykolog og stifter af Center for mental robusthed, fortæller hun at hvert sjette dødsfald i Danmark er relateret til stress. Vi er en branche, der tjener på at forsikre ved sygdom og død. Derfor bør vores branche om nogen gå forrest og vise vejen til god selskabsdrift og ledelse, som man ikke bliver syg eller dør af.

  Jeg tror ikke på, at direktionsgangene er fyldt med kyniske direktører, der for alt i verden vil tjene penge. Men jeg tror, at direktionerne kan mangle viden om, hvad der rent faktisk foregår ’på gulvet’ i afdelingerne. Netop her har mellemlederne en vigtig opgave med at holde direktionerne opdateret, så deres beslutninger kan træffes på et reelt og oplyst grundlag – og dermed sætte det rette niveau på målsætningerne.

  Det hele kompliceres yderligere af, at branchen som helhed står overfor store teknologiske forandringer, der vil få nogle jobfunktioner til helt at forsvinde, mens nye vil komme til.

  Jeg håber, at ledelserne i branchen vil geninvestere gevinsterne fra digitalisering og automatisering i kompetenceudvikling af medarbejderne, bedre forandringsledelse, trivselstiltag og nye forretningsområder – alt sammen noget, der kan skabe jobvækst og spændende nye arbejdspladser.

  Det er forandring, som vi godt kan bruge mere af!

  Venlig hilsen
  Charlotte Hougaard

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...