Søgefelt

Primære faneblade

  Alle har ret til et godt arbejdsmiljø

  Den 28. april er den internationale arbejdsmiljødag. Det er ikke en mærkedag, der har gjort sig meget bemærket i vores del af finanssektoren, måske fordi mange af os tager et godt arbejdsmiljø som en selvfølge. Men det er det ikke – der skal arbejdes for sagen, og den internationale arbejdsmiljødag er en velkommen påmindelse om det.

  Skræmmende tal for arbejdsmiljøet

  Beskæftigelsesministeren har for nyligt fremlagt en status over de 2020-arbejdsmiljømål, regeringen satte i 2011. Og det er skræmmende læsning: Målet var at sænke antallet af psykisk overbelastede med 20 pct. Dette tal er omvendt steget med ca. 17 pct., hvilket svarer til, at ca. hver sjette af os mistrives psykisk.

  Den samme negative tendens kan man se omkring fysiske lidelser, hvor målet var at nedsætte antallet af personer med muskel/skelet besvær med 20 pct. Status er, at 15 pct. flere oplever belastninger i muskel og skelet – svarende til næsten hver tiende af os.

  Kun på antallet af arbejdsulykker er tendensen positiv, idet antallet af alvorlige ulykker er reduceret med 18 pct. Heldigvis er arbejdsulykker ikke noget, der præger vores branche.

  De nye tal er skræmmende, og de skal tages dybt seriøst. Fremfor at skære ned på midlerne og indsatsen på arbejdsmiljøområdet, som regeringen har gjort det de seneste år, bør området have ekstra opmærksomhed og ressourcer. Det gælder også for os som fagforening og for jeres arbejdsgivere, der har gode muligheder for at skabe attraktive og gode arbejdsmiljøer.

  Kortlægning af jeres trivsel

  De nye tal gælder på landsplan, og vi kan håbe på, at det ser bedre ud, når vi alene ser på forsikrings- og pensionsbranchen.

  Derfor deltager Forsikringsforbundet i en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som vores hovedorganisation, FTF, står for. Der udsendes et spørgeskema til ca. 1300 af Forsikringsforbundets medlemmer, og det har stor værdi, at du støtter op ved at besvare skemaet.

  Vi kæmper for arbejdsmiljøet

  Vores vision som fagforening er, at ’vores medlemmer har det godt’. En væsentlig faktor for dette er, at du har et sundt og godt arbejdsmiljø, for du tilbringer typisk knap en tredjedel af døgnets timer på arbejdspladsen. Det daglige arbejdsliv er mange steder præget af effektivisering, digitalisering, nedskæringer og målinger af præstationer. Det kan påvirke dit arbejdsmiljø og skabe mistrivsel.

  Som fagforening gør vi alt hvad vi kan for at støtte op om medlemmernes arbejdsmiljø: Vi uddanner vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, vi udarbejder materialer, og vi påvirker politikerne via bl.a. FTF.

  Vores største styrke er, at vi er repræsenteret lokalt i selskaberne gennem vores personaleforeninger. Som medlem bør du kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du eller én af dine kolleger viser tegn på mistrivsel. Tillidsrepræsentanten kan hjælpe dig med råd og vejledning og tage action over for ledelsen.

  Husk at det gode arbejdsmiljø handler om mange ting - ledelse, tillid, kommunikation og samarbejde – men det starter med dig selv. 

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...