Søgefelt

Primære faneblade

  Det (for) høje tillæg

  Juristens blog

  Det (for) høje tillæg

  6. december 2016 - 15:08

  Hvis en medarbejder ved en fejl har fået udbetalt for meget i løn, kan arbejdsgiveren som ‎udgangspunkt kræve tilbagebetaling af det for meget udbetalte. Hvis medarbejderen har ‎modtaget for meget i løn i god tro, eller det efter en samlet vurdering vil være ’særlig ‎byrdefuldt’ for medarbejderen at tilbagebetale lønnen, kan medarbejderen dog være berettiget ‎til at beholde lønnen.

  I den aktuelle sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om Forsvarets ‎Personalestyrelse kunne kræve delvis tilbagebetaling af et forkert beregnet kvalifikationstillæg til en afdelingsleder i Forsvaret. Hun var i 2008 blevet forfremmet og det blev dengang aftalt, at hun først ville få et ‎kvalifikationstillæg, når hun var blevet afprøvet i stillingen. I 2010 blev ‎afdelingslederen indstillet til et kvalifikationstillæg på ca. 1.500 kr., men fik aldrig besked om forhandlingsresultatet. Efterfølgende fik hun udbetalt et månedligt tillæg på 4.556 kr. I 2014 blev Forsvarets Personalestyrelse ved en tilfældighed opmærksom ‎på, at afdelingslederen i næsten fire år ved en fejl havde fået udbetalt et for stort kvalifikationstillæg.

  ‎Forsvarets Personalestyrelse mente, at afdelingslederen havde fået besked om størrelsen på kvalifikationstillægget og krævede derfor tilbagebetaling. Den beslutning var afdelingslederen ikke ‎enig i, og derfor kom sagen for retten.

  Dommen i Østre Landsret faldt på baggrund af, at afdelingslederens to nærmeste chefer ved mindst ‎to lejligheder havde modtaget oplysninger om størrelsen på kvalifikationstillægget. Østre Landsret fandt det derimod ikke godtgjort, at afdelingslederen selv havde fået ‎oplysninger om tillæggets rette størrelse eller burde have indset, at det udbetalte ‎kvalifikationstillæg var for stort.

  På den baggrund blev Forsvarets ‎Personalestyrelse dømt til at anerkende, at afgørelsen om tilbagebetaling af for meget ‎udbetalt løn var uberettiget.

  Juristens kommentar

  Afgørelsen viser, at det er en grundlæggende forudsætning for at fravige ‎udgangspunktet om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, at medarbejderen har været i god tro, og ikke med rimelig grund burde have ’opdaget’ fejlen.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V