Søgefelt

Primære faneblade

  Fri mobil er ikke lig med frit forbrug

  Juristens blog

  Fri mobil er ikke lig med frit forbrug

  2. september 2016 - 9:37

  At man har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon er ikke ensbetydende med, at en medarbejder må foretage private køb via mobilen - hvis da ikke det er aftalt på forhånd.

  En højesteretsdom har netop slået fast, at en arbejdsgiver var i sin gode ret til at bortvise en medarbejder, der uden tilladelse havde købt togbilletter til privat brug via sin arbejdsmobil. Medarbejderen havde som del af sin ansættelse fået stillet en mobiltelefon til rådighed og blev beskattet af den på helt normal vis.

  Højesteret pointerede – ligesom landsretten havde gjort tidligere - at selv om arbejdsgiveren ikke havde opstillet regler eller en politik for medarbejderens anvendelse af mobiltelefonen, burde en medarbejder alligevel være klar over, at arbejdsmobilen var et arbejdsredskab, som ikke kunne benyttes til betaling af private udgifter uden arbejdsgiverens tilladelse.

  I dommen har Højesteret ikke lagt afgørende vægt på beløbsstørrelsen af medarbejderens private køb, og dermed siger dommen at en medarbejder principielt kan bortvises på grund af selv meget små beløb –eksempelvis gebyrer i forbindelse med en sms-afstemning.

  Juristens kommentar

  Som medarbejder er det en rigtig god idé at undersøge, om arbejdspladsen har en politik omkring brugen af arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner. I princippet bør alle arbejdspladser med ’fri arbejdstelefon’ udarbejde en telefonpolitik, der gør det klart hvad man som medarbejder må og ikke må.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...