Søgefelt

Primære faneblade

  Nedsættelse af godtgørelsesniveauet

  Juristens blog

  Nedsættelse af godtgørelsesniveauet

  9. juni 2015 - 9:45

  Størrelsen af den godtgørelse, som en arbejdsgiver skal betale i tilfælde af diskrimination efter forskelsbehandlingsloven (alder, race, religion m.v.) har hidtil ligget på samme niveau, som ved overtrædelser af ligebehandlingsloven (graviditet og barsel) - oftest på 9-12 måneders løn.

  Det har Højesteret nu ændret på i to nylige sager om aldersdiskrimination. Det drejer sig om SAS, der tidligere har tabt to sager omkring aldersdiskrimination - først for at afskedige de ældste piloter i en afskedigelsesrunde og derefter efterfølgende for i stedet at afskedige de yngste piloter.

  De nye sager for Højesteret drejede sig alene om godtgørelsernes størrelse, der i både byretten og landsretten var fastsat til det typiske niveau på 9 måneder. Højesteret valgte i begge sager at nedsætte godtgørelsesbeløbene.

  I sagen med de ældste piloter kom Højesteret frem til en godtgørelse svarende til 4 måneders løn, da man fandt, at der var tale om formildende omstændigheder. SAS havde således ønsket at tage hensyn til yngre piloter, der havde stiftet familie, og derfor var afhængige af deres indtægt.

  I afgørelsen om de yngste piloter lagde Højesteret især vægt på baggrunden for overtrædelsen, herunder at afskedigelsen af de 4 piloter var gennemført som følge af arbejdsmangel, var et led i en større nedskæringsrunde, og fandt sted efter en mellem SAS og Dansk Pilotforening aftalt liste. Godtgørelsen til de yngre piloter blev herefter nedsat til 6 måneders løn.

  Juristens kommentar

  På baggrund af dommene kan man ikke længere - uden videre - sætte lighedstegn mellem godtgørelsesniveauerne for overtrædelse af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Det må påregnes, at sagerne kan få betydning for fremtidige sager og afgørelser, selv om det altid vil være de konkrete omstændigheder, der kan føre til en højere eller lavere godtgørelse.

  25. oktober 2017 - Odeon, Odeons Kvarter, 5000 Odense C

  I dette foredrag giver tech-ekspert David Guldager et fornyende og morsomt indblik i den...

  23. oktober - 19. december 2017 - Forsikringsakademiet, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

  24. - 25. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  25. oktober 2017 - FTF København, Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  26. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5