Søgefelt

Primære faneblade

  Hvordan bliver jeg medlem af personaleforeningen i mit selskab?

  Hvis du er ansat i et selskab med en personaleforening kan du kontakte personaleforeningen og høre mere. Det koster et mindre beløb (bestemt af foreningen) at være medlem af personaleforeningen. Beløbet vil i de fleste tilfælde blive trukket i din løn sammen med kontingentet til Forsikringsforbundet.

  Forsikringsforbundet og personaleforeningen hører sammen, sådan at forstå, at du ikke kan være medlem kun af den ene, men skal være medlem af begge.

  Begge kontingenter er fradragsberettigede og Forsikringsforbundet indberetter kontingenterne til SKAT.

  Hvis der ikke er en personaleforening i dit selskab, er der intet lokalkontingent. Opstår der problemer for dig, henvender du dig direkte til sekretariatet i Forsikringsforbundet.

  Se relaterede sider nedenfor.

  Kontaktperson:
  Medlemsservice på telefon 88771751 eller email medlem@forsikringsforbundet.dk

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...