Søgefelt

Primære faneblade

  Dagpengeret og fratrædelsesgodtgørelse

  Juristens blog

  Dagpengeret og fratrædelsesgodtgørelse

  11. februar 2015 - 9:55

  Når man er medlem af en a-kasse, har man som udgangspunkt ret til dagpenge, hvis man uforskyldt mister sit arbejde. En forudsætning for at modtage dagpenge er dog bl.a., at man som ledig ikke har andet forsørgelsesgrundlag, herunder har modtaget indtægter, der træder i stedet for løn.

  I følgende sag handlede det om en administrerende direktør, der blev opsagt på grund af omstruktureringer i virksomheden. Direktøren havde et opsigelsesvarsel på blot 3 måneder, men fik derudover udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 9 måneders løn i overensstemmelse med sin kontrakt.

  Ved udløbet af opsigelsesperioden søgte direktøren om dagpenge, men fik afslag fra a-kassen.‎

  Sagen endte hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der ligesom a-kassen afviste, ‎at direktøren havde ret til dagpenge før 12 måneder efter opsigelsens udløb. Direktøren ankede så Ankestyrelsens afgørelse til Østre Landsret.

  Direktøren gjorde gældende, at et opsigelsesvarsel på 6 måneder ville have været rimeligt, ‎og han mente derfor, at han i hvert fald havde ret til dagpenge 6 måneder efter opsigelsen. ‎

  Østre Landsret gav Ankestyrelsen medhold i, at fratrædelsesgodtgørelsen måtte anses for en indtægt, der trådte i stedet for løn i opsigelsesperioden, og at direktørens opsigelsesperiode derfor reelt svarede til 12 måneder. Direktøren havde derfor ikke ret til dagpenge før 12 måneder efter opsigelsens udløb.

  Juristens kommentar

  Selv om DFL ikke organiserer direktører, så kan dommen være en udmærket illustration af, at såfremt man f. eks. i forbindelse med en fratrædelsesaftale helt eller delvist ’giver afkald’ på sit opsigelsesvarsel mod i stedet at få en fratrædelsesgodtgørelse her og nu – så kan det give problemer i forhold til dagpengeretten. Dette skyldes, at a-kassen skal vurdere, om de modtagne penge reelt skal betragtes som løn, og derfor skal ’bruges op først’, inden man kan begynde at modtage en offentlig ydelse.

  Kommentarer

  Ole Thureholm

  Gælder det også fratrædelsesgodtgørelse efter FUL §2 a?

  Bent Halfdan Pedersen

  Kære Ole

  Tak for dit spørgsmål.

  Nej - hvis man modtager en fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens § 2a eller efter DFL´s overenskomst for lang og og tro tjeneste, vil dette normalt ikke få indflydelse på dagpengeretten.
  Det er alene den situation, hvor man helt eller delvist giver afkald på sit opsigelsesvarsel, og i stedet får en pose penge, der kan give problemer. Her vil A-kassen kunne gå ind og vurdere, at pengene træder i stedet for opsigelsesvarslet, og man derfor ikke vil kunne modtage dagpenge før det - korrekte - opsigelsesvarsel er udløbet. Som eksempel kan tages en medarbejder, der har 6 måneders opsigelsesvarsel efter Funktionærloven. Hvis medarbejderen i forbindelse med sin opsigelse går ind på en aftale om, han alene får 3 måneders varsel, og de øvrige 3 måneder som en godtgørelse, så vil han kunne få problemer med at kunne få dagpenge allerede når de 3 måneder er forløbet. Dette skyldes, at A-kassen vil kunne skønne, at de 3 måneders godtgørelse reelt er løn for de sidste 3 måneders opsigelsesvarsel, og han vil derfor først kunne få dagpenge, når der er forløbet 6 måneder fra opsigelsestidspunktet.

  Jeg håber dette skaber mere klarhed over problematikken.

  Med venlig hilsen

  Bent Halfdan Pedersen

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  19. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 3.5

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V