Søgefelt

Primære faneblade

  Orlov til pasning og ledsagelse af alvorligt syg nærtstående

  Ret til orlov til pasning og ledsagelse af alvorligt syg nærtstående

  FA og Forsikringsforbundet har sammen udarbejdet en blanket, der skal gøre det lettere for selskab og medarbejder at få kommunens bekræftelse på, at medarbejderen har ret til orlov efter § 118 i lov om social service, men ikke bruger denne ret. Det er betingelsen for ret til frihed med løn i op til 2 uger pr. kalenderår til pasning og ledsagelse af alvorligt syg nærtstående.

  Forsikringsoverenskomstens afsnit 1, § 8, stk. 4, giver medarbejdere ret til frihed i op til 2 uger pr. kalenderår til pasning og ledsagelse af alvorlig syg nærtstående, i det omfang medarbejderens har ret til pasningsorlov efter § 118 i lov om social service, men ikke bruger muligheden for orlov.

  De første erfaringer med denne bestemmelse i overenskomsten har vist, at kommunerne har vanskeligt ved at tage stilling til, om en medarbejder har ret til pasningsorlov efter § 118 i lov om social service, når medarbejderen ikke vil bruge muligheden for orlov.

  FA og Forsikringsforbundet har derfor sammen udarbejdet en blanket, der skal gøre det lettere for kommunen at bekræfte, at medarbejderen har ret til orlov efter § 118 i lov om social service.

  Se blanketten nedenfor.