Søgefelt

Primære faneblade

  Handicappet fyret under kollektiv afskedigelsesrunde

  Juristens blog

  Handicappet fyret under kollektiv afskedigelsesrunde

  13. oktober 2014 - 16:35

  Forskelsbehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver skal foretage hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at fastholde en handicappet medarbejder i ansættelse. Kan arbejdsgiveren ved en afskedigelsesrunde lovligt lægge vægt på, at en handicappet medarbejder er mindre fleksibel og derfor skal ud? Det skulle Højesteret tage stilling til i denne sag.

  Sagen drejede sig om 60-årig kvindelig plejer, ansat ved psykiatrien i en region. Plejeren havde nedsat funktionsevne og var derfor ansat i fleksjob på nedsat tid. Regionen blev nu pålagt ‎at spare 30 mio. kr., og plejeren blev udvalgt som en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes. ‎

  Plejeren mente, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi regionen ved udvælgelsen lagde vægt på hendes fleksibilitet. Hun lagde derfor sag an mod regionen med påstand om godtgørelse for forskelsbehandling på grund af handicap. Regionen henviste til, at afskedigelserne var nødvendige på grund af sparekrav, og at kriterierne for udvælgelsen var saglige.

  Højesterets afgørelse

  Højesteret fastslog, at regionen havde fulgt saglige kriterier ved udvælgelsen. Der var således ikke sket direkte forskelsbehandling på grund af medarbejderens handicap. Regionen fik derfor medhold og plejeren fik ikke nogen godtgørelse.

  Herefter fastslog Højesteret, at plejeren på grund af sit handicap ganske vist blev stillet ringere ved udvælgelsen, og at der derfor var sket indirekte forskelsbehandling. Imidlertid forfulgte arbejdsgiveren et sagligt formål, og den indirekte forskelsbehandling var derfor ikke ulovlig.

  Juristens kommentar

  Højesterets dom er vigtig - og måske lidt overraskende - fordi den understreger, at en arbejdsgiver lovligt kan vægte kriterier, som stiller en medarbejder med et handicap ringere end andre medarbejdere i en driftsmæssigt begrundet afskedigelsesrunde – forudsat, at der er tale om saglige kriterier og at arbejdsgiveren reelt har vurderet muligheden for fortsat at imødekomme medarbejderens behov for hensigtsmæssige foranstaltninger.

  25. oktober 2017 - Odeon, Odeons Kvarter, 5000 Odense C

  I dette foredrag giver tech-ekspert David Guldager et fornyende og morsomt indblik i den...

  23. oktober - 19. december 2017 - Forsikringsakademiet, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

  24. - 25. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  25. oktober 2017 - FTF København, Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  26. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5