Søgefelt

Primære faneblade

  Bestyrelsens arbejde

  Bestyrelsen arbejder med de overordnede mål og visioner for personaleforeningen. Den består af 5 medarbejdere fra Alm. Brand, som er valgt af medlemmerne. Man vælges direkte til formandsposten.

  Bestyrelsen sætter dagsordenen for arbejdet i foreningen. 

  Der afholdes 11 bestyrelsesmøder om året, mindst et årligt TR seminar samt et bestyrelsesseminar hvert andet år.

   

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...