Søgefelt

Primære faneblade

  Fuld anonymitet, hvis du har noget at melde

  Juristens blog

  Fuld anonymitet, hvis du har noget at melde

  22. april 2014 - 9:26

  Obligatoriske whistleblowerordninger – sladreordninger - for de finansielle virksomheder er nu vedtaget i form af en ny lov. Den betyder, at alle selskaber, der er omfattet af loven om finansielle virksomhed har pligt til at have en intern whistleblowerordning. Ordningen betyder, at ansatte og medlemmer af selskabets bestyrelse nu får en særlig, uafhængig og selvstændig kanal, som kan bruges til at indberette sager, hvor virksomheden overtræder eller potentielt overtræder den finansielle regulering. Whistleblowerordningen skal sikre, at indberetninger kan foretages fortroligt, og ordningen i den enkelte virksomhed skal være godkendt af Datatilsynet.

  Reglerne siger, at finansielle virksomheder ikke må udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, fordi den ansatte har indberettet virksomheden til Finanstilsynet eller til en whistleblowerordning i virksomheden.

  Hvis de personer, som har foretaget indberetningen, alligevel udsættes for ufordelagtig behandling – måske en fyring eller forflytning – kan de tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsesniveauet skal følge praksis efter forskelsbehandlingslovgivningen – det vil sige ligesom ved barselsafskedigelser eller aldersdiskrimination.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  13. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5