Søgefelt

Primære faneblade

  Fleksjobbere – afskedigelse og godtgørelsesniveau

  Juristens blog

  Fleksjobbere – afskedigelse og godtgørelsesniveau

  22. april 2014 - 9:24

  En kommune måtte i forbindelse med faldende børnetal sammenlægge to folkeskoler, hvorefter 11 lærere blev afskediget. Tre af de afskedigede var ansat i fleksjob. De havde alle tre nedsat erhvervsevne, men havde fungeret tilfredsstillende med små hold eller specialundervisning af elever i en årrække.

  Den ene medarbejder blev opsagt med henvisning til manglende fleksibilitet, mens arbejdsgiveren i de to andre tilfælde vurderede, at man ikke kunne opfylde medarbejdernes skånehensyn efter omstruktureringen.

  Alle tre medarbejdere indbragte deres opsigelser for Ligebehandlingsnævnet, da de mente, at de var omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven på grund af handicap, og at arbejdsgiveren havde lagt vægt på deres handicap ved udvælgelsen af, hvem der skulle afskediges.

  Ligebehandlingsnævnet startede med at fastslå, at de tre medarbejdere havde varige funktionsbegrænsninger, der måtte anses som handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet lagde endvidere vægt på, at medarbejderne på grund af deres ‎skånebehov var ansat i fleksjob, der var tilkendt dem som følge af deres respektive ‎handicap. Medarbejderne havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var tale om indirekte forskelsbehandling. ‎

  Nævnet fandt herefter, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, ‎ at opfyldelse af klagernes skånebehov - som man havde levet med i en årrække - ville være urimelig byrdefulde efter skolesammenlægningerne og medarbejderne fik derfor medhold i deres klage og de tre blev i alt tilkendt 500.000 kroner i godtgørelse.

  25. oktober 2017 - Odeon, Odeons Kvarter, 5000 Odense C

  I dette foredrag giver tech-ekspert David Guldager et fornyende og morsomt indblik i den...

  23. oktober - 19. december 2017 - Forsikringsakademiet, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

  24. - 25. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  25. oktober 2017 - FTF København, Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  26. oktober 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5