Søgefelt

Primære faneblade

  Fleksjobbere – afskedigelse og godtgørelsesniveau

  Juristens blog

  Fleksjobbere – afskedigelse og godtgørelsesniveau

  22. april 2014 - 9:24

  En kommune måtte i forbindelse med faldende børnetal sammenlægge to folkeskoler, hvorefter 11 lærere blev afskediget. Tre af de afskedigede var ansat i fleksjob. De havde alle tre nedsat erhvervsevne, men havde fungeret tilfredsstillende med små hold eller specialundervisning af elever i en årrække.

  Den ene medarbejder blev opsagt med henvisning til manglende fleksibilitet, mens arbejdsgiveren i de to andre tilfælde vurderede, at man ikke kunne opfylde medarbejdernes skånehensyn efter omstruktureringen.

  Alle tre medarbejdere indbragte deres opsigelser for Ligebehandlingsnævnet, da de mente, at de var omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven på grund af handicap, og at arbejdsgiveren havde lagt vægt på deres handicap ved udvælgelsen af, hvem der skulle afskediges.

  Ligebehandlingsnævnet startede med at fastslå, at de tre medarbejdere havde varige funktionsbegrænsninger, der måtte anses som handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet lagde endvidere vægt på, at medarbejderne på grund af deres ‎skånebehov var ansat i fleksjob, der var tilkendt dem som følge af deres respektive ‎handicap. Medarbejderne havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var tale om indirekte forskelsbehandling. ‎

  Nævnet fandt herefter, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, ‎ at opfyldelse af klagernes skånebehov - som man havde levet med i en årrække - ville være urimelig byrdefulde efter skolesammenlægningerne og medarbejderne fik derfor medhold i deres klage og de tre blev i alt tilkendt 500.000 kroner i godtgørelse.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V