Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningens refusionsregler

  I forbindelse med arrangementer afholdt af Personaleforeningen, kan du få refunderet dine ekstraomkostninger til transport, forudsat du bor udenfor Storkøbenhavn

  Ved togrejser er det tilladt at bestille pladsbillet på standardklasse.

  Ved kørsel i egen bil betales efter statens lave takst (pr. 1. januar 2017 kr. 1,93). Det henstilles, at samkørsel finder sted. Omkostninger i forbindelse med brug af Storebæltsbroen samt omkostninger til færgebilletter dækkes.

  Ved store udgifter i forbindelse med rejseomkostninger eller andet kan du få en à conto udbetaling med efterfølgende slutafregning. À conto beløb aftaler du med kassereren eller formand/næstformand.

  Du skal fremsende det udfyldte udgiftsbilag til Personaleforeningen med de vedhæftede eller scannede originaler af regninger m.v. senest 14 dage efter afholdelse af udgift.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  13. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5