Søgefelt

Primære faneblade

  OK2014: Finansforbundet har kraftigt våben

  OK-blog

  OK2014: Finansforbundet har kraftigt våben

  17. februar 2014 - 15:46

  Finansforbundet og FA forhandler netop nu

  I disse timer - mandag den 17. februar og tirsdag den 18. februar - fortsætter Finansforbundet og FA deres forhandlinger om næste overenskomst. Endnu er intet sluppe ud fra mødet, men resultatet kan være forslag til ny overenskomst, yderligere forhandlinger, evt. i Forligsinstitutionen, eller måske varsel om konflikt. Det sidste er et meget stærkt våben for Finansforbundet, da en konflikt blandt medlemmerne kan lamme hele banksektoren og dermed alle betalingsstrømme i Danmark. Det er dels et problem for bankerne, men bestemt også en meget vanskelig situation for hele samfundet.

  Siden seneste forhandlingsmøde den 30. og 31. januar er den toneangivende overenskomst på industriområdet faldet på plads med lønstigninger på 1,5 - 1,7 pct. over de næste tre år. Dette er smittet af på overenskomsten for de butiksansatte i HK Handel, og også Horesta og 3F er blevet enige med deres forhandlingsparter om aftaler, der økonomisk lægger sig op af industriens aftale.

  Bliver Finansforbundet og FA ikke enige ved det igangværende møde, så vil forhandlingerne uden tvivl fortsætte i forligsinstitutionen. Endnu er der ikke truet med konflikt. Finansforbundet eller FA skal aflevere konfliktvarsel senest 28. februar, hvorefter en strejke eller lockout kan træde i kraft den 1. april.   I Danmark har der aldrig været strejke på bankområdet, ikke mindst fordi de finansansatte sidder på et meget stærkt strejkevåben: Ved en konflikt kan man risikere at ingen betalingsstrømme vil fungere, så længe konflikten varer. Der er ingen tvivl om, at det er et våben, som meget nødigt tages i brug, for skaderne og problemerne kan blive uoverskuelige.

  DFL har næste forhandlingsmøde med FA den 24. februar. Meget afhænger dog af situationen mellem Finansforbundet og FA, da vores to forbund historisk altid har fået samme ramme for overenskomsten.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...