Søgefelt

Primære faneblade

  Opsigelse efter tilbagekomst fra barsel

  Juristens blog

  Opsigelse efter tilbagekomst fra barsel

  10. december 2013 - 10:41
  Det er i strid med ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver vælger at opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis arbejdsgiveren træffer beslutning om at afskedige medarbejderen under medarbejderens graviditet eller barsel, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at medarbejderen ikke blev afskediget på grund af afholdelsen af barsel. 
   
  Men hvis afskedigelsen sker ca. 1 måned efter, at medarbejderen er vendt tilbage fra barsel, er der så stadig en formodning for, at opsigelsen er begrundet ‎i fraværet? Det skulle Ligebehandlingsnævnet afgøre i denne sag.
   
  En medarbejder vendte tilbage fra barselsorlov i begyndelsen af februar 2011, men blev knap én måned senere afskediget på grund af mangel på arbejde. 
   
  Medarbejderen mente, at afskedigelsen skyldtes hendes barselsorlov, og hun indbragte derfor sin tidligere arbejdsgiver – en kommune – for Ligebehandlingsnævnet. ‎
   
  Nævnets afgørelse
  I sin afgørelsen lagde nævnet vægt på, at arbejdsgiveren først 2 uger efter, at medarbejderens havde afsluttet sin orlov, blev opmærksom på, at det ville blive nødvendigt med afskedigelser, og kriterierne for valget af, hvilken medarbejder der skulle afskediges, blev først fastlagt ca. 25 dage efter medarbejderen var kommet fra barsel. ‎
  På den baggrund fastslog Ligebehandlingsnævnet, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at beslutningen om at afskedige medarbejderen var blevet truffet under hendes barsel, eller at der i øvrigt var lagt vægt på fraværet i forbindelse med beslutningen om at opsige medarbejderen.
  Arbejdsgiveren blev derfor frifundet. 
   
  Juristens kommentar
  Afgørelsen illustrerer at man godt kan være omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingsloven, selv om man formelt bliver opsagt efter sin tilbagekomst fra orlov – men kun hvis man kan sandsynliggøre at beslutningen om opsigelse reelt blev truffet under orloven. Det lykkedes så ikke i denne sag.

   

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  19. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 3.5

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V