Søgefelt

Primære faneblade

  Whistleblowerordning i forsikring

  Juristens blog

  Whistleblowerordning i forsikring

  17. oktober 2013 - 11:16
  Regeringen har besluttet at fremsætte forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed som bl.a. betyder at indførelse af en whistleblowerordning bliver obligatorisk for hele den finansielle sektor.
   
  Lovforslaget siger, at finansielle virksomheder skal have en intern whistleblowerordning, hvor deres ansatte og medlemmer af bestyrelsen i virksomheden via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette virksomhedens overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering. Ordningen skal sikre, at indberetninger kan foretages fortroligt. 
   
  Lovforslaget understreger, at selskaberne ikke må udsætte ansatte for ’ufordelagtig behandling’ eller ’ufordelagtige følger’, fordi den ansatte har indberettet virksomheden til Finanstilsynet eller til en intern whistleblowerordning i virksomheden. Bliver en Whistleblower alligevel udsat for ufordelagtig behandling, kan hun eller han tilkendes en godtgørelse.
   
  Lovændringerne skal træde i kraft pr. 1. januar 2014.

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...