Søgefelt

Primære faneblade

  Fyret efter forældreorlov

  Juristens blog

  Fyret efter forældreorlov

  28. august 2013 - 11:01
  En medarbejder havde holdt forældreorlov og afspadsering i løbet af det seneste halvandet år. Kort efter afslutningen af orloven blev han opsagt samtidig med 11 andre. Kort forinden havde han skiftet afdeling, og havde derfor kun arbejdet sammen med sin nye leder i få dage.
   
  Som baggrund for afskedigelserne havde ledelsen og den faglige organisation i fællesskab opstillet seks kriterier. Ud for hvert skulle lederen angive om en medarbejder var ”egnet”, ”velegnet” eller ”særdeles velegnet” til sit job. Under alle punkter blev medarbejderen kun vurderet ”egnet”.
   
  Når en medarbejder vender tilbage fra barsels- og forældreorlov er der delt bevisbyrde i ligebehandlingsloven. Det betyder, at hvis medarbejderen kan påvise en formodning for, at orloven har været udslagsgivende for afskedigelsen, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af fraværet. ‎
   
  Ligebehandlingsnævnet fandt, at omstændighederne tydede på forskelsbehandling, fordi den leder, der foretog vurderingen, kun havde arbejdet sammen med medarbejderen i få dage. ‎Spørgsmålet var nu, om virksomheden kunne løfte bevisbyrden for, at der ikke var sket ulovlig forskelsbehandling på grund af fraværet. Det kunne virksomheden ikke, ikke mindst fordi den vurdering af kvalifikationerne, som lederen havde foretaget, ikke var tilstrækkelig detaljeret og konkret.
   
  Juristens kommentar:
  Afgørelsen viser, at en vurdering af en medarbejders kvalifikationer skal være præcis, og alene ord som ”egnet” eller ‎‎”særdeles egnet” ikke er tilstrækkeligt for arbejdsgiveren til at løfte bevisbyrden om, at der er et fagligt grundlag for at netop denne medarbejder bedst kan undværes. Hertil kommer så, at en ny leder vanskeligt vil kunne have dannet sig et fyldestgørende billede af medarbejderen på så få dage.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...