Søgefelt

Primære faneblade

  OK2014: Tak for kaffe!

  OK-blog

  OK2014: Tak for kaffe!

  24. oktober 2013 - 12:14

  Den 21. oktober udvekslede DFL og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) de krav, som skal diskuteres under de kommende overenskomstforhandlinger. Selv om medarbejderne i forsikringsbranchen generelt har gode forhold, så har DFL ønske om, at vi i næste overenskomst får mærkbare lønstigninger, øget tryghed – såvel når du er i arbejde som ved afskedigelser – og får rettet op på nogle skævheder i den nuværende overenskomst. Det overordnede mål for DFL's krav er, at flest mulige af vores medlemmer vil få glæde af dem.

  Men kravene fra FA er derimod noget af en mundfuld…

  FA stiller med hele 49 krav som har den fællesnævner, at de sigter mod at svække DFL’s rolle som fagforening, svække vores overenskomst, underminere timebanken, nedsætte genebetalingen, begrænse antallet af tillidsrepræsentanter og generelt ønsker at udvide arbejdstiden – vel at mærke uden at betale for det.

  Værsgo!

  De kommende måneder skal DFL vurdere kravenes konsekvenser for medlemmerne, og i december starter så forhandlingerne med FA. Der er kort sagt langt vej og mange knaster endnu, før vi står med et forslag til ny overenskomst i hånden.

  I de kommende måneder vil DFL's medlemmer løbende blive orienteret om forhandlingerne frem mod næste overenskomst.

  Venlig hilsen

  Formandskabet for DFL

  Mette Bergmann og Lone Clausen

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...