Søgefelt

Primære faneblade

  Hvem er vi?

  Hvem er vi?

  Vi er 4 dedikerede tillidsrepræsentanter som har fungeret som både bestyrelse og tillidsrepræsentanter i nogle år hvilket har givet os en del erfaringer med alt fra stor til småt.

  Personaleforeningen er medarbejderorganisationen for alle medarbejdere fra elever til ekspeditionssekretærer og IT-medarbejdere i Nordea Liv & Pension.
  Vores styrke er, at vi kender Nordea Liv & Pensions kultur, ledelse, medarbejderpolitikker og ikke mindst vores medlemmer. Vi er en bestyrelse på 4 medlemmer inklusiv én formand, der i det daglige fungerer som tillidsrepræsentanter og som altid kan give råd og vejledning.

  Bestyrelsen består pt. af
  Formand: Tommy Østerberg
  Næstformand: Kim Faurdal
  Kasser: Anne Marie Nielsen
  Sekretær: Marlene Elbæk Munk

  Den nærmere opgavefordeling i bestyrelsen findes under menupunktet "opgavefordeling i PF"

  Hvem har forhandlingsretten?
  Kun Forsikringsforbundet og personaleforeningen har forhandlingsretten vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår. Ingen andre har denne forhandlingsret – hverken HK, DJØF, Prosa eller andre faglige organisationer.

  Medlemskab af personaleforeningen og Forsikringsforbundet er naturligvis frivilligt. Men med den forhandlingsret som alene er vores, vil vi gerne understrege, at det i din egen interesse er meget vigtigt at slutte op om foreningen. De forhandlingsresultater og indflydelse vi opnår, hænger nøje sammen med den styrke medlemmerne giver foreningen gennem opbakning. Jo flere medlemmer jo mere kan vi vise ledelsen at vi taler på medlemmernes vegne.

  Hvad får man ud af at være medlem?
  Som medlem af Personaleforeningen/Forsikringsforbundet får du – udover medindflydelse på dit ansættelsesforhold – direkte adgang til råd og vejledning ved faglige tvister eller krisesituationer, information fra personaleforeningen og Forsikringsforbundet. Du opnår også mulighed for rabatordninger, foredragsaftener og andre arrangementer med mere.

  Kontaktperson:
  Tommy Østerberg på telefon 61227501 eller email tommy.oesterberg@nordea.dk

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5