Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljøudvalgets første møde i 2013

  Arbejdsmiljøblog

  Arbejdsmiljøudvalgets første møde i 2013

  12. februar 2013 - 13:20

   

  DFLs Arbejdsmiljøudvalg afholdte sit første møde i 2013 i starten af februar. Blandt emnerne var opsamling fra Arbejdsmiljøseminaret 2012. Udvalget var, ligesom deltagerne på seminaret, noget overraskede over Søren Lunds foredrag som afslørede, hvor ringe viden og forskning der er omkring generende støjs eventuelle helbredsskadende virkning. Til gengæld var der positive kommentarer omkring oplægget fra Topdanmarks ombygning og renovering af kontorkomplekset i Ballerup. Der blev foreslået et opfølgningsbesøg.

  Udvalget behandlede også en rapport om antallet af arbejdsskader i forsikring og pension over de seneste 6 år. Der er generelt tale om meget få anmeldelser på både ulykker og erhvervssygdomme, hvilket dels tolkes sådan, at vi heldigvis er forskånet for mange og alvorlige skader, og dels også tolkes sådan, at det lave antal anmeldelser på fx psykiske skader, giver anledning til at tro, at der er en kraftig underrapportering af disse lidelser. Det hænger slet ikke sammen med det billede af sygemeldinger på grund af fx stress, som vi ser. Oversigten over arbejdsskader kan ses på Arbejdsmiljøbloggen på i slutningen af ugen.

  Venlig hilsen

  Peter kirkegaard

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...