Søgefelt

Primære faneblade

  Samarbejdspartnere

  Forsikringsforbundet står ikke alene, men samarbejder med en række andre organisationer både nationalt og internationalt.

  Finansforbundet
  Forsikringsforbundet arbejder tæt sammen Finansforbundet, der er fagforening for ansatte inden for bank, sparekasse, realkredit samt assurandører. Finansforbundet har over 53.000 medlemmer. De to forbund arbejder tæt sammen omkring medlemskurser og en lang række faglige aktiviteter.
  Læs nærmere om Finansforbundet på hjemmesiden:
  www.finansforbundet.dk

  FTF
  Forsikringsforbundet er tilsluttet FTF (som tidligere hed 'Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd'), der er en partipolitisk uafhængig hovedorganisation. FTF omfatter en lang række organisationer inden for det statslige, kommunale og private arbejdsmarked, der tilsammen har cirka 450.000 medlemmer.
  Via FTF er Forsikringsforbundet med til at påvirke arbejdsmarkedspolitikken såvel i Folketinget som inden for EU.
  I det daglige foregår arbejdet ved vores deltagelse i arbejdsudvalgsmøder inden for sektion P, som omfatter de privatansatte funktionærer. Endvidere deltager Forsikringsforbundet i udvalg, samt i FTF's regioner rundt i hele landet. Forsikringsforbundet's formand er suppleant til FTF's forretningsudvalg.
  Forsikringsforbundet trækker på FTF's servicefunktioner, bl.a. juridisk bistand, socialrådgiverordning, kursus- og konferencevirksomhed samt diverse informationsmaterialer.
  Læs nærmere om FTF på hjemmesiden:
  www.ftf.dk

  NFU
  Forsikringsforbundet er medlem af Nordic Financial Unions (NFU), som omfatter over 150.000 forsikringsfunktionærer, assurandører, bank-, sparekasse- og realkreditfunktionærer i de 5 nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.
  Samarbejdet i NFU drejer sig bl.a. om fælles optræden og koordinering af arbejdet i UNI og i EU. Udviklingen i finanssektoren set med et nordisk perspektiv er et andet interesseområde. Erfaringsudveksling mellem organisationerne, som gennemføres via afholdelse af konferencer, kurser for tillidsvalgte samt informationsudveksling indgår ligeledes i arbejdet. Ikke mindst væsentligt er, at NFU-organisationerne økonomisk har forpligtet sig til gensidig konfliktstøtte.
  NFU består af 8 forbund:

  • Forsikringsforbundet, Danmark
  • FMF, Finland
  • Finansforbundet, Danmark
  • Finansforbundet, Norge
  • FTF, Sverige
  • Finansforbundet, Sverige
  • Pro, Finland
  • Samband Islenskra Bankmanna, Island

  Forsikringsforbundet deltager aktivt i NFU's arbejde gennem repræsentation i arbejdsudvalg, styrelse og arbejdsgrupper, ligesom Forsikringsforbundet deltager i NFU's konference og kursusvirksomhed.
  Læs nærmere om NFU på hjemmesiden:
  www.nordicfinancialunions.org

  UNI
  Forsikringsforbundet er medlem af den internationale funktionærorganisation (Union Network International, UNI), som er et internationalt samarbejdsorgan mellem fagforbund i 136 lande. Forbundene organiserer ca. 10 millioner ansatte inden for kontor, service, bank og forsikring, post- og televirksomhed.
  Samarbejdet foregår bl.a. i regionale og brancheorienterede enheder, hvor Forsikringsforbundet lægger hovedindsatsen i UNI Finance Europe. Endvidere er der branchevis samarbejde, hvor Forsikringsforbundet er med i branchesamarbejdet inden for finanssektoren.
  UNI har udvalgt visse emneområder, hvor der er nedsat specielle grupper, henh. om unge, om ledere og om ligestilling.
  Forsikringsforbundet deltager aktivt i kongresser, styregrupper og arbejdsgrupper i UNI.
  Nogle af Forsikringsforbundet's væsentligste interesseområder er udviklingen i finanssektoren på europæisk og globalt plan, herunder arbejdet med EU-direktiver. UNI har oprettet en regionalfond til støtte for demokratiopbygningen i udviklingslandene. Forsikringsforbundet støtter regionalfonden økonomisk.
  For at fremme Forsikringsforbundet's interessevaretagelse i UNI er Forsikringsforbundet sammen med Finansforbundet i Danmark og Finansforbundet i Norge med til at delfinansiere en medarbejder på UNI's Bruxelles-kontor.
  Læs nærmere om UNI på hjemmesiden:
  www.union-network.org

  FTF-A
  FTF-A er Forsikringsforbundet's arbejdsløshedskasse.
  FTF-A er fælles arbejdsløshedskasse for de FTF-organisationer, som ikke har egen a-kasse. FTF-A har over 160.000 medlemmer. Forsikringsforbundet er en af de større organisationer i FTF-A. Forsikringsforbundet er medlem af FTF-A's hovedbestyrelse.
  Læs nærmere om FTF-A på hjemmesiden:
  www.ftf-a.dk

  Finanssektorens Arbejdsgiverforening
  Forsikringsforbundet forhandler overenskomst og aftaler med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som er fælles arbejdsgiver for alle virksomheder inden for finanssektoren. Forsikringsforbundet samarbejder desuden løbende med FA om områder som arbejdsmiljø og uddannelse.
  Læs nærmere om Finanssektorens Arbejdsgiverforening på hjemmesiden:
  www.fanet.dk

  Forsikringsakademiet
  Forsikringsforbundet har en tæt dialog med Forsikringsakademiet (kaldet FOAK), som er forsikringsbranchens uddannelsesinstitution. Derudover samarbejder Forsikringsforbundet med FOAK i UFFU (Udvalget For Finansielle Uddannelser).
  Se mere om Forsikringsakademiet på:
  www.forsikringsakademiet.dk

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...