Søgefelt

Primære faneblade

  Gul mediestøj

  Landsformandens blog

  Gul mediestøj

  12. september 2012 - 11:13

  Jeg kan dårligt åbne radioen eller slå op i en avis uden at få tudet ørerne fulde af budskaber om, hvor meget jeg kan spare ved at vælge en ”gul” faglig organisation. Nu er det jo sådan med reklamer, at de aldrig fortæller hele historien – og slet ikke kan ses som seriøs information. Det er slet og ret reklame med det formål, at sælge flest mulig af en vare.

  Og det kan godt gøre mig lidt harm – faktisk rigtig vred – for i dette tilfælde er ”varen” et spil om mennesker, hvor der loves en discount-gevinst her og nu, men intet nævnes om, hvad gevinsten kan koste dig.

  Medlemskab af en faglig organisation kan ses som en forsikring. Forhåbentlig får du ikke brug for de ydelser, som medlemskabet åbner for, men når ”uheldet” er ude, så kan de være virkelig værdifulde for dig og din familie. Uheldet kan i denne sammenhæng være, at dit selskab skal spare penge eller reorganiserer, og at du derfor bliver afskediget eller måske bedt om at flytte arbejdssted eller påtage dig nye typer opgaver. Det kan også være at du bliver syg eller får problemer som gør, at du ikke yder optimalt i dit job, og derfor kaldes til en alvorlig samtale med ledelsen – måske med trussel om senere fyring.

  Disse ”uheld” sker, og sker stadig hyppigere – ikke mindst i takt med at ændrede arbejdsopgaver og ny teknologi kræver nye typer kompetencer. Det er en udvikling, som
  vi blot har set starten på inden for forsikringsbranchen.

  I disse – og mange andre – situationer har du brug for at kunne trække på din ”forsikring” – din faglige organisation. Og her kan du meget hurtigt sætte hele din gevinst ved et billigere medlemskab af en ”gul” faglig organisation over styr – og meget mere til.

  ”De gule” organisationer – som ikke er traditionelle fagforeninger! – har nemlig ingen overenskomst med dit selskab, har ingen lokal tilstedeværelse, ingen tillidsrepræsentanter og ingen løbende dialog med ledelsen og HR-afdelingen.

  Samtidig er de generalister, som ikke har særligt kendskab til din branche eller dit selskab, og kan ikke give dig faglig sparring.

  De kan heller ikke få afgjort sager hurtigt i Arbejdsretten eller ved faglig voldgift, men skal gennem de civile domstole, hvilket typisk tager over et år eller mere.

  Som i mange andre sammenhæng følges pris og kvalitet ad. Ved at være medlem af DFL kan du være helt sikker på, at kvaliteten er i top. Vi står klar til at hjælpe dig og har indgående lokalt kendskab til forholdene på din arbejdsplads samt omfattende ekspertise omkring branchen.

  DFL tager det at være en fagforening seriøst. Vi har et udpræget medlemsdemokrati og en nærhed, som sammen med lokal fundering sikrer dig en kvalitet og faglighed, som du kan bruge til noget. Det vil DFL ikke gå på kompromis med, og derfor kan vi ikke tilbyde medlemskab til discountpris.

  Hilsen

  Mette Bergmann
  Landsformand

  Kommentarer

  Hvor er det rigtigt at nogle uafhængige spinder guld - eller hvad de nu gør - på mange menneskers manglende viden om hvad det vil sige at være medlem af en fagforening som har forhandlingsretten med arbejdsgiveren. Det er også enormt trist, at det overhovedet kan lade sig gøre i sådan et samfund som Danmark hvor den usynlige ”finanskrise” sidder med til alle møder og kaster sin skræk, frygt og rædsel over alle med trusler som alle peger i retning af det mange frygter. Afskedigelse af den ene eller anden grund.
  Det er samtidig utroligt, at et land hvor der er så mange love for alt muligt, ikke er en lov som regulerer at man ikke må "gamble" med menneskers tryghed/sikkerhed/uvidenhed ved ikke at have en branche faglig organisation bag sig hvis det uheldige skulle ske at man bliver afskediget eller har en uoverensstemmelse med sin arbejdsplads. Jeg tror desværre, at mange bliver forblændet af prisen i stedet for at se hvad det reelt er for en ydelse de får for deres penge. Det er jo ofte først når man får brug for sit medlemskab ( sin forsikring) at mange læser hvad medlemskabet omfatter- og hos de ”gule” desværre ikke omfatter.
  Det er så få der ved hvilke tilbud der ligger i at have et medlemskab med en fagforening som har forhandlingsretten med arbejdsgiveren. Det være sig fx i at bruge den støtte som tillidsrepræsentanterne og den juridiske kompetence som DFL´s faglige sekretariat tilbyder deres medlemmer.
  Men det store spørgsmål er så nu. Hvordan råber man dem op som har valgt en ikke branchefaglig fagforening og får dem til at se at der er en årsag til at ”faglighed og kvalitet” nøgleordene hos DFL?

  Hilsen Tanja Juul Sondrup
  Tillidsrepræsentant i Lærerstandens Brandforsikring G/S

  Lars H. Knudsen

  Formandskabet har modtaget en kommentar til bloggen via email. Da den berører nogle emner, som det vil være godt at lægge op til debat, bringer vi her kommentaren i anonymiseret form samt formandskabets svar.

  Kommentar til bloggen:

  Øv, hvor jeg bare uenig.
  Hvis man ikke bruger alle jeres udenomsaktiviteter - så kan en gul fagfagforening være en god løsning for nogle.
  Jeg føler mig til grin ved måned efter måned at betale for foredrag i land og rige, som jeg ikke deltager i. Det hører efter min mening ikke hjemme i en fagforening af høre om Per Larsens tid i politiet eller få inspiration fra Thyra Frank - super gode foredrag, men hvad har det med min fagforening at gøre og hvorfor skal mit kontingent gå til det?
  Hvorfor er jeg bundet af fagforeningens aftaler. Ind imellem kunne jeg måske have brug for at holde fri en mandag - så kunne jeg måske godt møde op søndag og udføre mit arbejde. Men så skal jeg have "dobbelt tid", for det har DFL forhandlet frem. Jeg er ikke interesseret i dobbelt tid - jeg vil bare flytte mine arbejdstimer. Det siger arbejdsgiveren nej til for ikke få "ballade" med DFL. Jeg føler mig bundet på hænder og fødder ved at være bundet af aftaler, som jeg ikke bakker op om.
  Det er selvfølgelig dejligt at have en lokal tillidsrepræsentant - som i øvrigt er lønnet af min arbejdsgiver?
  NEJ, giv nu hellere plads til "de gule" eller andre nytænkninger. Hvorfor arbejder I ikke sammen med dem i forhandlingerne? De kunne have nogle medlemmer, der bare har fået nok af et fagforeningssystem, der hører forrige århundrede til.
  Mange hilsner
  XXXX - medlem af DFL

  Lars H. Knudsen

  Formandskabets svar på medlemskommentar til blogindlægget ”Gul mediestøj”

  I DFL er vi altid glade for at få medlemmernes kommentarer og kritik, for det er vigtigt at vi bliver udfordret og for lejlighed til at forklare os – og for at rette eventuelle misforståelser.

  Først og fremmest må jeg understrege, at ”de gule” ikke er fagforeninger. En fagforening er en forening for medarbejdere inden for en bestemt branche eller fag, og ”de gule” organiserer bredt, uden hensyn til dit fag eller funktion. DFL er en fagforening for ansatte i forsikring og har dybe rødder i branchen og selskaberne.

  Jeg vil klart udfordre dig på, at ”en gul” faglig organisation kan være en god løsning for nogle. ”De gule” er i princippet en form for udvidet retshjælpsforsikring, som kan tilbyde advokatbistand til at føre sager i det civile retssystem – ikke via det fagretslige system, som DFL har adgang til. Der er dramatisk forskel på, hvordan og hvor lang tid sagsbehandling tager i de to systemer, hvor afgørelser i det civile system kan tage år mens faglige voldgifter og sager i arbejdsretten sker markant hurtigere.

  Der er mange og store forskelle på hvad du kan få af hjælp og støtte fra DFL og fra ”de gule”. Bare for at nævne nogle få, så får du med DFL lokal tilstedeværelse i dit selskab med tæt kontakt til HR og ledelse samt lokale tillidsrepræsentanter som kender selskabet og arbejdssituationerne, og er klar til at støtte dig med råd og vejledning, og som bisidder ved advarsler og opsigelser. Det er DFL, der forhandler din overenskomst med arbejdsgiverne og holder øje med om den overholdes, så du får, hvad du har ret til.

  DFL’s årskontingent er 2.700 kr., mens eksempelvis KRIFA’s er 1.860 kr. Det giver en forskel på 840 kr. om året før skat og det er så op til den enkelte at vurdere, om disse penge er værd at spare – og hvis ja, om man så overhovedet bør være medlem af en faglig organisation? Man kan jo godt være i a-kasse uden medlemskab af andet.

  Overskriften for DFL’s arbejde for medlemmerne er ’kvalitet og faglighed’, og det er hvad vi leverer for kontingentkronerne. Og så meget mere oven i, for de populære medlemstilbud om regionale arrangementer giver mulighed for at mødes og netværke på tværs i selskaber, samtidig med at man kan blive inspireret eller underholdt. Tilbuddene om medlemskurser, rabatordninger, medlemskab af Forbrugsforeningen samt mulighed for at leje feriehuse til attraktive priser skal også ses som ekstra værdi, som du kan benytte dig af, hvis du ønsker det.

  DFL’s overenskomst med arbejdsgiverne lægger rammerne for, hvad medarbejderne har af rettigheder og muligheder – men overenskomsten er alligevel meget fleksibel. Den er forhandlet ud fra vore medlemmers ønsker, og hovedparten prioriterer weekenden højt og ønsker ikke at den normale daglige arbejdstid lægges lørdage og søndage. Derfor er det gjort dyrere at arbejde på disse tidspunkter, og det har arbejdsgiverne accepteret.

  Overenskomsten rummer stor fleksibilitet omkring placering af den daglige arbejdstid, når initiativet kommer fra medarbejderen. Det fremgår af Fællesoverenskomstens afsnit 2, §13, stk. 6, som handler om planlagt arbejdstid og ikke ad hoc situationer. Hvis der er indgået særlige overenskomster i selskaberne, kan der være mulighed for ”aftalebaseret arbejdstid”.

  Om fagforeninger hører det forrige århundrede til, kan du jo have en holdning til, men vi har, efter vores opfattelse, som aldrig før brug for en stærk og fleksibel fagbevægelse i tider, hvor vi ser økonomisk krise, konstant fokus på omkostninger og oplever at der afskediges i stigende grad.
  Vi har også brug for fagforeninger for at sikre aftaleretten, og for at den danske model overlever og regulere arbejdsmarkedet, som den altid har gjort. I dag har den danske model ikke til formål at sætte arbejdstagerene op mod arbejdsgiverne men tror på, at vejen frem er en positiv dialog.

  Vi mener selv at vi er gode til at forny os og til stadighed finde løsninger i takt med tiden og medlemmernes ønsker. Hvis du mener, at vi tager fejl eller ikke er på rette spor, så er det bare at sige til.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

  13. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5

  15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5