Søgefelt

Primære faneblade

  Presse

  Forsikringsforbundet er et industriforbund, som organiserer ansatte i forsikrings-, alarm-, pensionsselskaber samt a-kasser.

  Forsikringsforbundet tegnes af formandskabet, som kan kontaktes for kommentarer og information.

  Forsikringsforbundet er et industriforbund for forsikringsbranchen. Det betyder, at vi som faglig organisation varetager alle forsikringsansattes forhold, idet vi ud over egentlige forsikringsuddannede også organiserer andre medarbejdergrupper i selskaberne - "blå mænd", kantine- og rengøringspersonale, gartnere samt specialister med baggrund som sygeplejersker, læger, ingeniører mv. Endvidere organiserer Forsikringsforbundet ansatte i alarm- og pensionsselskaber samt i a-kassen FTF-A.

  Forsikringsforbundet er en faglig organisation, som ikke er knyttet til nogen sider i dansk politik, men alene har fokus på forholdene for ansatte i forsikringssektoren, herunder erhvervs- og fagpolitik, samt lovgivning på dansk og internationalt plan, som berører vores sektor.

  Hvis du ønsker udtalelser om Forsikringsforbundet og foreningens holdning til faglige spørgsmål, så kan formandskabet kontaktes her:

  Charlotte Hougaard, landsformand
  Tlf. dir. 33 36 45 21, mobil 60 56 59 00
  E-mail: ch@forsikringsforbundet.dk

  Lone Clausen, næstformand
  Tlf. dir. 33 36 45 20, mobil 21 67 44 13
  E-mail: lc@forsikringsforbundet.dk

  Ønskes information om organisation, regnskaber og andre forhold omkring Forsikringsforbundets struktur og organisation, så kontakt venligst:

  Anne Seiersen, sekretariatschef
  Tlf. dir. 33 36 45 16 , mobil 20 82 33 98
  E-mail: ase@forsikringsforbundet.dk

  Hvis du har brug for information om Forsikringsforbundet og brochurer, fotos eller andet, så kontakt venligst:

  Lars H. Knudsen, kommunikationsansvarlig
  Tlf. dir. 33 36 45 08, mobil 22 64 35 54
  E-mail: lhk@forsikringsforbundet.dk

  Kontaktperson:
  Lars H. Knudsen på telefon 33364508 eller email lhk@forsikringsforbundet.dk

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...