Søgefelt

Primære faneblade

  Der er god økonomi i arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøblog

  Der er god økonomi i arbejdsmiljø

  5. juli 2012 - 10:30

  To store EU-undersøgelser viser at investeringer i et godt arbejdsmiljø betaler sig. I Danmark har vi arbejdet med arbejdsmiljø og økonomi i en del år, men det er glædeligt, at det også breder sig ud i resten af EU.

  Set i lyset af den økonomiske krise er det vigtigt, at investeringer i arbejdsmiljø faktisk betaler sig, og det var afsættet for en konference i sidste uge, hvor 177 arbejdsmiljøfolk fra 27 EU-lande var samlet i København for at diskutere strategi.

  For hver Euro du bruger på arbejdsmiljø, får du 2,20 Euro retur i udbytte af investeringen. Større produktivitet, bedre kvalitet, færre fejl og klager, mindre oplæring, instruktion og produktionstab er alle forhold som bidrager positivt. Det er faktisk svært at finde områder som giver et bedre afkast i øjeblikket.

  Walter Eichendorf, generaldirektør i den tyske sammenslutning af ulykkesforsikringsselskaber, præsenterede resultaterne af en undersøgelse, hvor 300 virksomheder fra hele verden blev spurgt om, hvor meget afkast de mener, deres investeringer i arbejdsmiljø har givet. - Undersøgelsen viser, at man får 2,2 euro tilbage, hver gang man bruger én. Det er et tal, som man normalt ikke får på nogen som helst investering. Forebyggelse er det, der betaler sig bedst, sagde Walter Eichendorf.

  Men en ting er, hvad arbejdsskader, sygdom og ulykker, koster arbejdsgiveren. En anden ting er, hvad det koster samfundet og den ansatte i behandling, genoptræning, løntab, medicin og erstatning.

   En anden undersøgelse viser, at det er langt dyrere for de ansatte og for samfundet end for arbejdsgiveren, når ansatte kommer til skade eller blive syge som følge af arbejdet.

  - De største omkostninger væltes over på samfundet. Vi bliver nødt til at overveje, hvad vi kan gøre for at øget bevidstheden om de forbedringer og det udbytte, man får af at forbedre arbejdsmiljøet. Vi får ikke vendt udviklingen medmindre arbejdsgiverne også mener det er vigtigt, sagde Teresa Moitinho fra EU-kommissionen.

  COWI og PWC udarbejdede i 2006 et økonomiværktøj på arbejdsmiljø som er lige til at bruge. Prøv det, du finder linket her.

  Venlig hilsen

  Peter Kirkegaard

   

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...