Søgefelt

Primære faneblade

  Farlig underminering af det danske system

  Landsformandens blog

  Farlig underminering af det danske system

  9. august 2012 - 13:38

  Hvad vil der ske, hvis danske virksomheder får deres fulde frihed til at vælge, hvilken type overenskomst, de ønsker at indgå? De vil naturligvis vælge at indgå den overenskomst, som giver virksomheden de bedste vilkår. Alt andet vil jo være dumt af ledelsen.

  Spørgsmålet er blevet aktuelt efter den såkaldte ”Vejlegårdssag”, som har fået politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti til at fremlægge et lovforslag, som i alvorlig grad vil underminere den danske model for regulering af arbejdsmarkedet – en model, som har stået sin prøve gennem snart mange år, og som fortsat giver såvel arbejdsgivere som arbejdstagere de bedste arbejdsbetingelser.

  I DFL tror vi fuldt og fast på den danske model, som naturligvis har udviklet sig og er blevet tilpasset skiftende markedsvilkår gennem årene. I dag er det ikke en model, som har til formål at sætte arbejdstagerne op mod arbejdsgiverne, for som faglig organisation er vi fuldt og helt klar over, at kun med en sund branche – økonomisk sund – kan vi sikre medarbejderne de rette lønninger, attraktive arbejdsforhold og muligheden for en god tilværelse, også når arbejdslivet er slut.

  Vi står dermed som medarbejdernes garant for, at deres forhold tilpasses virksomhedernes aktuelle situation. Vejen er en positiv dialog med arbejdsgiverne, snarere end barrikader og slagord. Og netop dialogen er en meget vigtig del af den danske model.

  Det fremlagte lovforslag går ud på, at arbejdsgiverne frit skal kunne vælge hvilken overenskomst, de ønsker at indgå. Hvis en organisation derfor kommer ind fra siden med en billig ”discount-overenskomst”, der spiller kortene over til arbejdsgiveren, så siger lovforslaget at vi som faglig organisation for de forsikringsansatte ikke må gå i konflikt for at kæmpe for vores overenskomst – arbejdsgiveren skal have sin fulde ret til at indgå den overenskomst, som de ønsker.

  Det kan lyde som en naturlig, liberal tanke, men den er giftig for hele det faglige system, for uden ret til at anfægte arbejdsgivernes ret til at vælge den overenskomst, der er bedst for dem, står vi meget svagt – og med ”vi” mener jeg de ansatte i branchen.

  DFL støtter derfor vores hovedorganisation, FTF, i deres kamp mod lovforslaget – og kampen for at bevare en sund dansk model, som også i fremtiden kan sikre den ro og de gode forhold på arbejdsmarkedet, som Danmark er verdenskendt for.

  Venlig hilsen
  Mette Bergmann

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...