Søgefelt

Primære faneblade

  Mange afskedigelser i forsikring

  Landsformandens blog

  Mange afskedigelser i forsikring

  22. oktober 2013 - 15:06

  Siden krisen startede i 2008 har vi set rigtig mange afskedigelser i forsikringssektoren. Uden at kende til alle så ved vi, at omkring 1000 medarbejder blevet offer for kollektive afskedigelser. Gennem året har vi allerede set afskedigelser i Tryg, If, Alm. Brand, PFA, Købstæderne og LB Forsikring.

  Enhver afskedigelse er én for meget – ikke mindst i en branche, som har det rigtig godt. Ærgerligt at man ikke formår at genplacere medarbejderne, at de ikke er blevet efteruddannet eller opkvalificeret i tide, at selskaberne ikke tænker mere langsigtet – så man ikke ansætter folk året før man f.eks. digitaliserer en hel afdeling eller markant ændrer forretningsgange. For udviklingen kan og vil vi ikke stoppe – digitaliseringen er kommet for at blive, og vil kun tage til i omfang.
   
  Man kan ikke føle sig tryg, når man bliver afskediget. Ikke engang som medlem af DFL. Men vi kan sikre os, at afskedigelser sker anstændigt, følger aftalte regler og giver de afskedigede de bedst mulige betingelser for at komme videre i deres liv.
   
  Enhver afskedigelse bliver vurderet af personaleforeningen i dit selskab – som sikrer sig, at den er sket helt som den skal – et arbejde der starter, når du har din tillidsrepræsentant med som bisidder ved samtalen med din leder, eller gennem kontakt mellem ledelse og personaleforening, hvor der er tale om større afskedigelsesrunder.
   
  Er der den mindste tvivl, så arbejder DFL for at du får, hvad du har krav på. Er reglerne overtrådt af selskabet eller er der tvivl om berettigelsen i din afskedigelse, så slås vi for at du får en så høj økonomisk kompensation, som overhovedet muligt.
   
  Jeg kan ikke understrege nok, at du skal bruge DFL's lokale repræsentanter. Du har en overenskomstsikret ret til at have en tillidsrepræsentant med som bisidder, hvis du kaldes til samtale med ledelsen – herunder sygesamtale – og det skal du sige ja til. Bisidderen er der for styrke din tryghed i en situation, som altid vil være svær at overskue.
   
  I den kommende tid starter forhandlingerne med FA om overenskomsten i 2014 og du kan stole på, at uanset hvad arbejdsgiverne kommer med af krav, så har DFL altid fokus på at sikre din tryghed.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...