Søgefelt

Primære faneblade

  Reform af erhvervsuddannelser ødelægger finansuddannelsen

  Landsformandens blog

  Reform af erhvervsuddannelser ødelægger finansuddannelsen

  14. november 2013 - 13:40

  Åben udmelding til politikere og regering om den påtænkte EUD-reform

  Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne er overordnet set et rigtigt initiativ. I forsøget på at løse udfordringer med faldende elevtal og højt frafald på erhvervsskolerne, er det meget uheldigt at også grundlaget for finanssektorens succesfulde elevuddannelse – finansuddannelsen – fjernes.

  Problemet er, at det ifølge regeringens udspil kun bliver muligt at tilbyde et ét-årigt hovedforløb på finansuddannelsen, hvis eleverne allerede har en gymnasial eksamen, mens et toårigt hovedforløb skal være forbeholdt elever, som har EUD- og EUX-baggrund eller følger et ’voksenspor’. Og det holder ikke.

  Når en finanselev – uanset uddannelsesbaggrund – har afsluttet finansuddannelsen, så skal de have gennemgået samme hovedforløb, der omfatter såvel uddannelse som praktikforløb. De må dermed anerkendes for at være lige kvalificerede til arbejdsopgaverne i branchen, samt til de videre uddannelsesforløb. Det er helt afgørende for de finansielle virksomheders tilrettelæggelse af praktik- og skoleforløb, at det kan organiseres ens for alle finanselever.

  I sit udspil anerkender regeringen, at elever på bl.a. finansuddannelsen skal have ”særligt specialiserede kompetencer på et højere niveau” i forhold til de fleste andre erhvervsuddannelser. Det er vi helt enige i og det er også baggrunden for, at over 90 % af eleverne på finansuddannelsen i dag har en gymnasial eksamen. Men det toårige hovedforløb af uddannelsen er nødvendigt for at finanseleverne kan håndtere de opgaver, som de har gennem deres elevtid – herunder kundebetjening og lignende opgaver i komplekse finansielle virksomheder. Det kræver modenhed og viden i et omfang, som en ét-årig elevuddannelse eller et EUX-forløb ikke nødvendigvis giver. For finanssektoren er det derfor afgørende at bibeholde en finansuddannelse for folk med gymnasial baggrund og et toårigt hovedforløb. 

  Selvom regeringen vil give det Faglige Udvalg indflydelse på, hvilke fag og niveauer erhvervsskoleeleverne skal opnå for at få adgang til fremtidens toårige finansuddannelse, finder finanssektoren det urealistisk, at regeringens model vil kunne sikre det høje kvalitetsniveau, som i dag kendetegner finansuddannelsen, og som virksomhederne har brug for. Samlet set er finanssektoren derfor stærkt bekymret over, at regeringens model vil sænke niveauet for finanselevernes kompetencer, og give de finansielle virksomheder store udfordringer ved rekruttering af unge med uddannelse for øje, ikke mindst hvis nogle skal gennemføre ét- og andre toårige forløb. Det holder bare ikke.

  Gennemføres udspillet kan det give de finansielle virksomheder anledning til at fokusere mere ensidigt på at ansætte medarbejdere, som har gennemført en uddannelse som finansøkonom.

  Finansuddannelsen fungerer godt og er efterspurgt af både elever og virksomheder. Den skaffer arbejdskraft til virksomhederne og arbejdspladser til de unge i lokalområderne. Uddannelsen har et forholdsvist lille volumen, men den er en succes inden for sit område. Så hvorfor ødelægge noget, der virker? 

  Vi vil opfordre dig til at arbejde for, at finansuddannelsen kan bestå og bevare sin værdi for såvel elever som virksomheder, også efter en EUD-reform.  Derfor indbyder vi dig til et møde her i november, hvor den samlede branche ønsker at redegøre for fordelene ved finansuddannelsen og de uheldige konsekvenser, det vil have, hvis regeringens reformudspil bliver gennemført i sin nuværende form.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...