Søgefelt

Primære faneblade

  Værdier med værdi

  Landsformandens blog

  Værdier med værdi

  9. juni 2015 - 15:32

  Hverken tiden eller udviklingen står stille, og i DFL arbejder vi konstant på at videreudvikle og forfine vores arbejde, så det giver størst mulig værdi for dig som medlem. Selv om DFL’s seneste medlemsundersøgelser viser, at vores medlemmer generelt er tilfredse og oplever at DFL gør det godt, må vi ikke gå i stå. Vi skal forandre os for at bevare det vi har skabt gennem årene – og vi skal hele tiden viderevikle os, så vi matcher dine behov og afspejler din virkelighed.

  Vores arbejdspladser og samfundet generelt er også i konstant forandring, og der er efterhånden ikke meget, som er givet. Arbejdet ændrer sig, og med nye organisationsformer, arbejdsmetoder og it-værktøjer kræves nye kompetencer og en forståelse hos både arbejdsgiver og medarbejder for, at udviklingen skal ske på en ordentlig måde med respekt for det enkelte individ.

  Udviklingen i selskaberne skal naturligvis afspejles i udviklingen hos din faglige organisation. For at vi kan sikre, at vi til enhver tid kan give selskabernes ledelse et kompetent med- og modspil, må vi kigge indad. Er vores organisation gearet til at håndtere de mange forandringer og den stadige udvikling? Er vores rådgivere skarpe og taler vi medlemmernes sprog? Er tillidsrepræsentanterne synlige i din hverdag og ved du, hvor du skal henvende sig for at få hjælp?

  Lone Clausen og jeg gik til valg som formandskab for DFL ved landsmødet sidste år med et arbejdsprogram, der skal redefinere DFL – eller Forsikringsforbundet, som vi kommer til at hedde i starten af næste år. Såvel vores program som beslutningen om at ændre navnet er et klart signal til dig som medlem, til de mange tilknyttet vores organisation og til vores omverden i form af arbejdsgiverne og vores samarbejdspartnere om, at vi er i konstant udvikling, og at tiden ikke står stille i DFL.

  Vores arbejdsprogram tager udgangspunkt i vores medlemmer i visionen ”Vores medlemmer har det godt”. Vi har desuden valgt de fem værdier Nærhed, Tryghed, Nutidig, Professionel og Fællesskab. Værdierne er centrale for vores udvikling de kommende år, og er meget håndgribelige – også for dig som medlem. De er valgt fordi de er godt i tråd med vores hidtidige arbejde, og fordi de skal sikre dig værdi.

  For ja, vi skal være tæt på dig, give dig tryghed, være nutidige og forstå din hverdag i selskabet, være professionelle i alt hvad vi gør, og sikre, at fællesskabet giver vores ord vægt.

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard
  Landsformand

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...