Søgefelt

Primære faneblade

  I er i centrum – også i fremtiden

  Landsformandens blog

  I er i centrum – også i fremtiden

  9. februar 2017 - 10:02

  Selv om Donald Trump og USA er nok så vigtig og fylder meget i medierne i denne tid, så er den vigtigste begivenhed i min verden lige nu den kommende overenskomst.

  I skrivende stund skal vi til første officielle forhandlingsmøde mellem os og arbejdsgiverne. Hvis overenskomstprocessen går efter planen, og det forventer begge parter, så kan vi i begyndelsen af marts underskrive en ny overenskomst.

  Vi arbejder for at den nye overenskomst bliver en fornyet og mere tidssvarende overenskomst, som bliver til gavn og glæde for jer medlemmer. Samtidig skal den blive til gavn og glæde for selskaberne og for branchen som helhed, for kun med en sund branche i god udvikling kan vi forvente at bevare vores jobs og goder.

  I forhold til tidligere overenskomster har vores tilgang til forhandlingerne denne gang været anderledes. En åben og lydhør dialog skal skabe bedre resultater, som begge parter kan føle ejerskab af og forpligtelse over for.

  Forandring kan skabe utryghed, men på vores lange række af medlemsmøder omkring i ladet, har vi i formandskabet oplevet stor medlemsopbakning og forståelse for den nytænkende tilgang til overenskomstfornyelsen. Det er jeres arbejdsliv, vi er her for at sikre, og havde vi valgt at gennemføre en helt traditionel overenskomstfornyelse, så ville vi have været en uansvarlig fagforening.

  Med den viden vi har om vores branches udfordringer og udvikling, er vi nødt til at se tingene i et bredere perspektiv og skabe løsninger, der sikrer forsikringsjobbene – såvel i dag som i fremtiden. Vi skal styrke kompetenceudviklingen og derved fastholde vores medlemmers arbejdsmarkedsværdi. Og vi skal sikre, at branchen har fokus på det gode arbejdsliv og medarbejdertrivsel.

  I Forsikringsforbundet har vi altid medlemmerne i centrum, og dem tjener vi bedst med en overenskomst, der sikrer både dem og forsikringsbranchen. Samtidig skal vi nødvendigvis opnå et forhandlingsresultat, som vores medlemmer kan se sig selv i, bakke op om og stemme ja til.

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...