Søgefelt

Primære faneblade

  Her er det ’grønne græs’ brunt og svedent

  Landsformandens blog

  Her er det ’grønne græs’ brunt og svedent

  8. juni 2017 - 9:55

  I Danmark tager de fleste af os, vores medarbejdergoder og rettigheder for givet. Det er helt naturligt at vi genforhandler vores overenskomst hvert andet eller tredje år, og selvfølgelig har vi tillidsrepræsentanter, der trygt kan tale vores sag. Vi ser det nærmest som en naturlov, at arbejdsmarkedets parter aftaler løn og medarbejdervilkår.

  Men sådan er det ikke bare nogle få hundrede kilometer øst for os. Her er overenskomster bestemt ikke en given størrelse.

  ​I Estland er bankerne Nordea og DNB ved at fusionerer deres forretninger sammen i  ’Luminor Bank’. Her har ledelsen afvist af forhandle overenskomst med den nye finans-fagforening i Estland, hvor ca. 70 procent af bankens 450 medarbejderne er organiseret. Ledelsen chikanerer fagforeningens fællestillidsmand på forskellige måder, blandt andet ved uden begrundelse af fratage hende ansvarsområder, beskære bonus og samtidig har hun fået at vide, at hun ikke skal være sikker på, at der er et job til hende i den nye Luminor Bank, der forventes åbnet til efteråret.

  Det er skræmmende og fuldstændigt urimeligt.

  Selv om vi her er i bankverdenen og det er langt væk fra vores danske model og samarbejdskultur, så bør vi være opmærksomme på forholdene i Estland, for det kan på sigt få en afsmittende effekt på os her i Danmark.

  Forsikringsforbundet er medlem af UNI Europa Finance, sammenslutningen af europæiske fagforeninger i finanssektoren. UNI har forgæves appelleret til topcheferne i Nordea, Casper Von Koskull, og i DNB, Rune Bjerke, om at få ledelsen i den estiske datterbank til at acceptere fundamentale rettigheder for arbejdstagerne.

  Det er stærkt betænkeligt at banker, der i Norge, Sverige, Finland og Danmark anerkender basale rettigheder, ikke vil acceptere samme rettigheder og indgå overenskomstforhandlinger andre steder i verden.

  Vi skal passe godt på vores danske ’grønne græsplæne’ og sikre os, at den forbliver grøn og frodig. Det er netop via vores egen plæne, at vi kan lægge pres på andre, og dermed være med til at sikre helt basale rettigheder i alle dele af den finansielle sektor.

  I fagbevægelsen skal vi også kikke indad: Vi skal blive meget bedre til at fortælle om de mange rettigheder for medarbejdere, som vi har opnået gennem vores overenskomster og lokale selskabsaftaler. Mange fra de unge generationer kender ikke fagbevægelsens historie og forbinder derfor ikke deres gode rammer og vilkår for arbejdet med en fagforening.

  Hvis vi skal fastholde en frodig plæne i sund vækst, så skal vi blive bedre til at sætte fokus på den positive forskel fagbevægelsen gør, både for den enkelte medarbejder, men i høj grad også for vores samfund.

  Med ønske om at vi alle må få en skøn sommer med frodigt grønt græs under fødderne.


  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard