Søgefelt

Primære faneblade

  Godt, at der er skabt et sikkerhedsnet

  Landsformandens blog

  Godt, at der er skabt et sikkerhedsnet

  15. maj 2013 - 15:40

  Regeringen har fremlagt et forslag til midlertidig sikring af de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Også i DFL har vi medlemmer, som bliver ramt. Det er en trist situation, der hurtigt kan rive tæppet væk under ens hverdag.

  Derfor hilser jeg regeringens forslag velkomment, selv om det ikke er en endelig løsning på problematikken omkring langtidsledighed.
   
  Der er lang vej endnu: Vi ser gerne et fremtidigt udspil, som indeholder en målrettet aktiv indsats overfor ledige uden dagpengeret, og at genoptjeningskravet ændres tilbage til 6 måneder.
   
  Regeringen foreslår nu en lempeligere indfasning af dagpengeomlægningen frem til udgangen af 2016. Forslaget giver langtidsledige mulighed for fremover at få en ”arbejdsmarkedsydelse”, som størrelsesmæssigt svarer til den tidligere vedtagne ”uddannelsesydelse” på mellem 60 og 80 pct. af dagpengesatsen. 
   
  Den økonomiske støtte er dog en positiv ting i en ellers ulykkelig situation.
   
  Opdat. 21.5.2013
  Regeringens forslag er nu vedtaget og finansieringen skal ske gennem en række justeringer i de offentlige budgetter, herunder en ændring af reglerne for danskundervisning til voksne udlændinge. Dette betyder, at der ikke som oprindelig foreslået skal ske en finansiering gennem bidrag fra A-kasserne, og det kan vi kun hilse velkomment.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...