Søgefelt

Primære faneblade

  Det havde jeg bare aldrig troet skulle ramme mig

  Landsformandens blog

  Det havde jeg bare aldrig troet skulle ramme mig

  2. september 2016 - 9:39

  Har du hørt sætningen ovenfor før?

  Selv har jeg hørt den et utal af gange, når jeg efter et opsigelsesmøde i selskabet har siddet med et ulykkeligt og chokeret medlem. ”Det er så uretfærdigt, jeg har altid passet mit arbejde og gjort det så godt, jeg kunne”. Og det er utvivlsomt rigtigt i langt de fleste tilfælde, men det er desværre bare ikke længere nok. Ikke i dag.

  I dag er kravene til den enkelte medarbejdet skærpet, og den hastige teknologiske udvikling kræver et konstant fokus på egen kompetencer. Og så kræver det ikke mindst evnerne til at kunne bestride det ’det næste job’.

  Fremtiden er ikke i morgen -  men i dag, og vi skal hele tiden være klædt på til at klare nye udfordringer og nye arbejdsopgaver. Det handler ikke længere kun om antal sygedage, det gode kollegaskab eller om at have særligt gode talegaver. Dagens medarbejder skal have omstillingsevne, være innovativ og besidde modet til at kaste sig ud i nye udfordringer.

  I den finansielle branche har forsikringsselskaberne indtil nu haltet godt efter bankverdenen i teknologisk udvikling. Men nu kan vi for alvor mærke ’de digitale vinde’ blæse. Forsikringsbranchen har det seneste år haft flere store opsigelsesrunder. Mange af vores medlemmer har desværre på egen krop og sjæl oplevet hvordan det føles, når de faglige og personlige evner ikke længere matcher kravene til de nye jobs. Selvbetjening på nettet udfordrer en del af de jobfunktioner, vi kender i dag - men samtidig opstår der også nye jobmuligheder. Det er ikke antallet af jobs, der er den store udfordring, men derimod spørgsmålet om vores medlemmers kompetencer kan stå mål med nye krav og jobfunktioner.

  Medlemmernes kompetenceudvikling er et af Forsikringsforbundets helt store fokusområder. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du har de rette kompetencer, hvis du også i fremtiden skal være i forsikringsbranchen. Vi er i løbende dialog med arbejdsgiverne og påtaler gang på gang det ansvar, de har for at give medarbejderne den nødvendige uddannelse til fremtidens jobs. Ledelserne ’sover i timen’, når de tænker i nuet og glemmer at videre- og efteruddanne medarbejderne til nye jobfunktioner. Om ganske få år vil der med stor sandsynlighed være en mangel på medarbejdere med de rette kompetencer, og så bliver det dyrt for det enkelte selskab at bruge en god bid af ansættelsen på uddannelse. Det er nu vi skal i gang, hvis det forsømte skal indhentes.

  Såvel arbejdsgiverne som Forsikringsforbundet har et ansvar for og interesse i at sikre din fremtidige arbejdsmarkedsværdi. Men den vigtigste part er dig selv. Brug MUS eller status-samtalerne med din leder til at drøfte dine fremtidige kompetencer. Hjælp dig selv og investér lidt tid i efter- eller videreuddannelse. Udnyt dit medlemskab af Forsikringsforbundet til at få rådgivning hos din lokale personaleforening eller centralt fra vores sekretariat. Book en samtale til karriererådgivning, meld dig til relevante medlemskurser – og styrk dine IT-kompetencer via vores onlineskole.

  Du har uden tvivl flere muligheder, end du lige tænker på. Det vigtigste er, at du gør noget og hele tiden sikrer, at din arbejdsmarkedsværdi holdes intakt, og du dermed forbliver attraktiv på arbejdsmarkedet.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...