Søgefelt

Primære faneblade

  Det drejer sig om din fremtid

  Landsformandens blog

  Det drejer sig om din fremtid

  29. januar 2014 - 12:03

  I DFL sidder vi i skrivende stund – her i slutningen af januar – i forhandlinger med arbejdsgivernes organisation, FA. Det gør vi, fordi vores overenskomster udløber den 1. april i år. En overenskomst gælder normalt i to år og skal så fornys gennem forhandlinger mellem DFL og FA, eller mellem DFL og dit selskab, hvis den er lokal.

  Gennem årene er overenskomsten blevet bedre og bedre. I dag sikrer den, at alle ansatte under overenskomsten har trygge forhold i deres job, får en rimelig løn og bliver behandlet godt, hvis de af den ene eller anden årsag slutter i jobbet. Hvis det er for at blive pensioneret, så har overenskomsten også sikret en pæn indbetaling til pensionsordningen.

  Så er der overhovet noget tilbage, at forhandle med arbejdsgiverne om?

  Ja, det er der i høj grad. Dels skal vi forhandle os frem til en lønramme for de kommende år, og dels skal vi sikre, at overenskomsten løbende tilpasses udviklingen i selskaberne og i samfundet.

  Lønmæssigt har vi på DFL-området accepteret nogle meget beskedne justeringer ved de seneste overenskomster. Set i lyset af, at forsikrings- og pensionsbranchen trives og præsenterer store overskud er det nu rimeligt, at medarbejderne belønnes for deres mådehold og store indsats. Derfor går vi denne gang efter at få mærkbare lønstigninger.

  Det gør vi efter de seneste stormfulde og kritiske år, hvor DFL har haft primær fokus på at bevare arbejdspladserne.

  Branchen ændrer sig, og det kan vi mærke. Der digitaliseres på livet løs, og også jobbene ændrer sig. Det kræver fokus på kompetence og på, at selskaberne ikke bare fyrer og ansætter nye, men giver deres mange loyale medarbejdere muligheden for at være med i fremtiden. Det kræver også forståelse for, at opfattelsen af arbejdstid ændrer sig.

  Derfor forhandler vi også om tilretninger og forbedringer i overenskomsten, som vil øge din tryghed.

  Du kan trygt stole på, at selv om branchen udvikler sig og overenskomsten løbende tilpasses, så vil DFL altid sætte medlemmernes interesser øverst.

  Dine interesser.
   

  Venlig hilsen

  Lone Clausen
  Konstitueret landsformand for DFL

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...