Søgefelt

Primære faneblade

  Der er (meget) mere i vente…

  Landsformandens blog

  Der er (meget) mere i vente…

  26. april 2016 - 15:46

  På seneste møde med hovedbestyrelsen meddelte formandskabet – Lone og jeg – at vi genopstiller som formandskab ved landsmødet i maj. Det fik vi en enig hovedbestyrelses opbakning til, og det er vi naturligvis meget glade for.

  Det er vi ikke mindst fordi vi, siden vi blev valgt som formandskab ved landsmødet i 2014, virkelig har fået sparket til myretuen ved at sætte gang i forandring og fornyelse på en lang række områder. Og nu har vi fået hovedbestyrelsens opbakning til at fortsætte arbejdet, som langt fra er afsluttet – og sikkert aldrig bliver det.

  For vi lever i en foranderlig verden, hvor vi som faglig organisation til stadighed skal være skarpe og forandringsparate, hvis vi skal efterleve vores vision, som siger, at ’vores medlemmer har det godt’. Vi kan dog ikke klare opgaven alene – vi har brug for medlemmernes – din – støtte og opbakning, først og fremmest til at få flere forsikringsansatte med i vores fællesskab.

  Jo flere vi er i Forsikringsforbundet og jo bredere vi dækker i branchen, desto stærkere er vores udgangspunkt over for arbejdsgiverne, og det styrker vores arbejde for at sikre dig et godt arbejdsliv. Vi skal i dialog med medarbejdere med højere uddannelser, specialister og andre, som i dag ofte ansættes på individuelle kontrakter.

  Men først og fremmest er det en opfordring til dig om at støtte op ved at få din kollega med i fællesskabet. Det gør en forskel!

  Og der bliver brug for det – ikke mindst når konsekvenserne af den øgede digitalisering og outsourcing, som allerede i dag påvirker vores medlemmers situation, virkelig tager fart. Og det vil den gøre.

  Vi oplever også at arbejdsgiverne presser vores fælles overenskomst, som skal genforhandles i starten af 2017. Fra vores side bliver der ikke alene fokus på at sikre realløn og pension, men også på at øge din tryghed i hverdagen. Tryghed handler blandt andet om din værdi for arbejdspladsen, og den bevares og styrkes bedst ved at du har sikkerhed for løbende vedligeholdelse og udbygning af dine kompetencer.

  Forsikringsforbundet har i dag en markant tilfredshed og opbakning fra medlemmerne, og vores omfattende forandring og fornyelse har alene til formål at sikre vores værdi for dig som medlem. Vi står klar, når et medlem har brug for os, og arbejder hver dag for at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv.

  På trods af de mange udfordringer og forandringer ser formandskabet med glæde frem til at tage fat på en ny arbejdsperiode.

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard
  Landsformand

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...