Søgefelt

Primære faneblade

  De smukke unge mennesker

  Landsformandens blog

  De smukke unge mennesker

  26. april 2018 - 15:04

  Efter mange år på førstepladsen på FN’s årlige ’World Happiness’ liste, måtte Danmark sidste år aflevere førstepladsen til Norge. I år smuttede også Finland forbi og gik direkte til førstepladsen. Så nu er vi det tredjelykkeligste land.

  Det er i sig selv bekymrende, at vores nations generelle lykke er for nedadgående, men det mest alvorlige er, at vi er det eneste EU-land, hvor unge – mellem 18 og 24 år – ikke er mere lykkelige end gennemsnittet. Det er trist og noget må være rivende galt.

  Som ung skal man bare være lykkelig, livsglad, naiv, fuld af fremdrift og vågemod.

  Sådan ser jeg på det. Punktum!

  Vores nationalskjald Kim Larsen skrev i 1988 en hyldest til ”de smukke unge mennesker, som ingen kan forstå”. Det er 30 år siden, men desværre har årene ikke givet os mere ungdomsforståelse. Og det er bestemt ikke blevet nemmere at være ung, tværtimod: I dag er stress, angst og depression en del af hverdagen for alt for mange unge.

  Det er stærkt bekymrende og helt forkert.

  Jeg er sikker på, at der er rigtigt mange forklaringer på de unges ’mistrivsel’. Generelt  stilles der store krav til os alle – vi skal løbe hurtigere, være mere produktive, skabe højere afkast. Desværre betyder det for de unge, at der ikke længere er tid og råd til ’fjumreår’, hvor de kan udforske livet og prøve tingene af. I stedet mødes de tidligt af store krav til valg af uddannelse og livsbane – krav, hvor der ikke levnes plads til fejltagelser.

  Danmark har skabt et uddannelsessystem, hvor der kun kan vælges ungdomsuddannelse én gang, og hvor en eventuel efter- og videreuddannelse kun kan være opad og ikke til siden. Det matcher rigtigt dårligt med en fremtid, hvor de unge vil skulle skifte livsbane 5-6 gange i deres arbejdsliv.

  De unge stiller også store krav til sig selv. Alt skal gøres på normeret tid, og helst med rene ’12-taller’. Samtidig skal de også lige løbe maraton, spise økologisk og være attraktive kærester. Det er bare ikke let at få det hele til at gå op i en højere lykkelig enhed.

  Forsikringsforbundet er et af de få danske forbund med et særligt netværk for unge medlemmer. En flok unge tillidsvalgte ildsjæle har pustet nyt liv i vores ’unge-netværk’. Foruden ungdomsarrangementer, vil netværket også byde ind med holdninger og input til vores fagpolitiske arbejde.

  Jeg ser frem til at følge det videre arbejde i vores ungdomsnetværk og høre deres politiske input. Og så håber jeg, at endnu flere af vores unge medlemmer vil bakke aktivt op om netværket. 

  Som fagforbund skal vi naturligvis varetage alle vores medlemmers interesser og lytte til alle medlemsgrupper, uanset alder. Som udgangspunkt mener jeg ikke, at de unge skal forfordeles eller have særlige fordele. Men vi, der er lidt ældre, skal blive bedre til at holde mund, slå ørene ud og lytte ordentligt efter, når de unge taler. Vi skal tage de unge seriøst og inddrage dem i løsningen af deres problemer og udfordringer.

  Hvis vi hjælpes ad med at lytte til hinanden – unge som ældre – så kan vi måske i fællesskab generobre førstepladsen i ”World Happiness”, og samtidig skabe et samfund, hvor de unge igen er et hak lykkeligere end gennemsnittet.

  Præcist som det bør og skal være.

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...