Søgefelt

Primære faneblade

  Alle har ret til et trygt og udviklende arbejdsliv

  Landsformandens blog

  Alle har ret til et trygt og udviklende arbejdsliv

  6. december 2016 - 15:10

  I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger til foråret 2017, er vores næstformand Lone Clausen og jeg lige nu på tur rundt i landet, hvor vi deltager på vores personaleforeningers generalforsamlinger eller ved lokale medlemsmøder. Vi lægger store ressourcer i turen, og gør det fordi hele forsikringsbranchen står i en brydningstid netop nu. Det har betydning for jeres arbejdsliv og derfor lægger vi vægt på at I – Forsikringsforbundets medlemmer – informeres om hvorfor og hvordan vi, som jeres fagforening, arbejder for at sikre jeres arbejdsliv og tryghed de kommende år.

  På et af møderne indledte formanden for den lokale personaleforening i selskabet med at sige, at ”det har været sjovere at arbejde i vores selskab, end det er i dag”.

  Formanden refererede til en række opsigelsesrunder, selskabet netop har været igennem, og de affødte konsekvenser i form af utryghed og manglende arbejdsglæde.

  På et andet medlemsmøde brød to af de fremmødte medlemmer grædende sammen og fortalte om en hverdag fyldt med mismod og manglende trivsel.

  Begge møder gjorde et stort indryk på mig og understregede vigtigheden af et forøget fokus på trivsel, såvel i Forsikringsforbundet som lokalt i selskaberne.

  Trivsel er netop udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæden ved livet – og ikke mindst arbejdslivet. Vi lever i en verden, både privat og på jobbet, hvor alt hele tiden skal være større, bedre og hurtigere. Vi er i et konstant kapløb mod en mållinje, der hele tiden flytter sig længere væk, og som vi ikke altid kan se eller forstå. Det er hårde betingelser, som påvirker vores velvære og udfordrer vores trivsel og arbejdsglæde. Men det er også noget vi kan påvirke og gøre noget ved.

  Vi oplever heldigvis, at flere selskaber er begyndt at se kritisk på deres systemer til performancemåling og de konsekvenser, som måle- og vurderingssystemerne kan have for medarbejdertrivslen. Det er et skridt i den rigtige retning.

  I Forsikringsforbundet har vi gennem det meste af 2016 arbejdet på højtryk med forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger, og nu spidser det til, for de egentlige forhandlinger går i gang i starten af 2017.

  Vores branche står over for en kæmpe transformation, hvor digitalisering og robotisering indføres overalt og vil få en afgørende betydning for hvordan vores jobindhold og arbejdsliv kommer til at se ud i fremtiden.

  Vi skal derfor nytænke og finde løsninger, der fremtidssikrer overenskomsten og dermed vores medlemmers beskæftigelse. Der er allerede tænkt mange nye tanker, blandt andet omkring bedre lønsystemer, mere praktiske og fleksible arbejdstidsrammer og om kompetenceudvikling. Alle disse emner tager naturligvis udgangspunkt i jeres – medlemmernes – situation og ønsker. Men også jeres trivsel i arbejdsdagen er er et vigtigt tema, der fylder rigtigt meget i vores overvejelser.

  Vi kan ikke sætte trivsel og arbejdsglæde på som et overenskomstkrav, for i den sammenhæng må vi være mere konkrete. Men jeg er sikker på at vi sammen – jer medlemmer, arbejdsgiverne og os i Forsikringsforbundet - i fællesskab kan bygge grundlaget for at branchen i fremtiden kendetegnes ved arbejdsglæde og medarbejdertrivsel. Vi skal forebygge og fremme det gode eksempel, frem for at lade stå til og først gøre noget aktivt, når skaden er sket.

  For os alle er arbejdet en vigtig faktor for vores selvopfattelse og identitet. Vi bruger rigtigt mange af vores vågne timer på jobbet. Det skal være positive timer, hvor arbejdsglæde og trivsel er et naturligt grundlag. Det skal være spændende og rart at arbejde i forsikringsbranchen. Vi skal ikke finde os i mistrivsel og manglende arbejdsglæde, men i stedet tage ansvar og vise omsorg for hinanden, og i fællesskab fastholde retten til et trygt og udviklende arbejdsliv.

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard
  Formand

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...