Søgefelt

Primære faneblade

  Truende adfærd fra tillidsrepræsentant

  Juristens blog

  Truende adfærd fra tillidsrepræsentant

  2. september 2015 - 9:48

  En travl dag i en virksomhed mente en nyligt udpeget tillidsrepræsentant, at kollegerne på underetagen havde brug for ekstra hjælp. Han bad derfor to medarbejdere på overetagen om at assistere, men den ene nægtede at følge med, fordi han mente, at de havde travlt nok på overetagen. Tillidsrepræsentanten blev vred og greb fat i medarbejderen, der dog rev sig fri og straks kontaktede chefen. Chefen bortviste tillidsrepræsentanten for truende adfærd og sendte et par dage senere bortvisningen skriftligt med en mere uddybende begrundelse. Episoden var i øvrigt blevet optaget på videoovervågning, hvor det fremgik, at tillidsrepræsentanten greb fat i medarbejderens arm og skulder.

  Tillidsrepræsentanten havde en anden opfattelse af hændelsen og mente at chefen burde have bedt om hans forklaring, inden der blev skredet til bortvisning.

  Sagen blev indbragt for en faglig voldgiftsret, hvor opmanden (dommeren) gav virksomheden ret i, at tillidsrepræsentanten ikke skulle have grebet fat i medarbejderen. Opmanden kunne dog også konstatere, at der var forskellige opfattelser af, hvor truende tillidsrepræsentantens adfærd havde været.

  Opmanden mente ikke at virksomheden havde godtgjort, at der fysisk eller verbalt var tale om en så truende adfærd, at det var nødvendigt at bortvise tillidsrepræsentanten. Opmanden mente heller ikke, at det var tilstrækkeligt, at virksomheden forud for bortvisningen kun havde hørt den berørte medarbejders version af hændelsen, og ikke havde set videooptagelserne af episoden.

  På den baggrund mente opmanden ikke, at bortvisningen var i orden, og i øvrigt heller ikke, at der var sagligt belæg for en opsigelse. I stedet burde tillidsrepræsentanten have haft en advarsel om bortvisning, hvis en lignende situation opstod igen. Virksomheden blev derfor dømt til at betale erstatning til tillidsrepræsentanten for tilgodehavende løn på 180.000 kr. og en godtgørelse på 50.000 kr. – i alt ca. 230.000 kr.

  Juristens kommentar

  Sagen viser vigtigheden af, at en arbejdsgiver undersøger tingene ordentligt og hører sagen fra alle sider. Det kan være et dilemma for arbejdsgiveren, fordi der ved en bortvisning skal reageres hurtigt fordi man ellers kan fortabe muligheden for bortvisning ved passivitet. I den konkrete sag er det interessant, at opmanden også fandt, at der end ikke var belæg for en almindelig opsigelse, men at hele sagen alene ville have kunnet bære en advarsel.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...