Søgefelt

Primære faneblade

  Snegletempo giver ikke ret til overtid

  Juristens blog

  Snegletempo giver ikke ret til overtid

  2. september 2016 - 9:19

  En udkørende teknisk inspektør, ansat under Industriens Funktionæroverenskomst, havde gennem en længere årrække brugt mere end 37 timer om ugen på sit arbejde. Medarbejderen havde noteret sig alle de ekstra timer og da han senere fratrådte, krævede han en kvart million fra arbejdsgiveren i betaling for overarbejde, idet han mente, at virksomheden pålagde ham en for stor mængde arbejdsopgaver.

  Men den gik ikke.

  Virksomheden var af den opfattelse, at medarbejderen selv var skyld i den for lange arbejdstid, fordi han arbejdede langsommere end kollegerne – altså var mindre effektiv til at planlægge og udføre sit arbejde end kollegerne.

  Medarbejderens fagforening klagede til Arbejdsretten og gjorde gældende, at virksomheden havde tildelt medarbejderen så mange arbejdsopgaver, at han i praksis ikke kunne udføre opgaverne inden for en normal arbejdsuge på 37 timer. Fagforeningen gjorde dermed gældende, at virksomheden havde overtrådt Industriens Funktionæroverenskomst.

  Men virksomheden blev altså frifundet, for Arbejdsretten fandt det ikke bevist, at pålæggelsen af arbejdsopgaver kunne sidestilles med et direkte pålæg om at udføre overarbejde. Arbejdsretten lagde i sin afgørelse særlig vægt på, at kollegerne i virksomheden ikke havde problemer med at nå en tilsvarende arbejdsmængde inden for de 37 timer. Medarbejderen havde heller ikke tidligere under sin årelange ansættelse stillet med krav om overarbejdsbetaling.

  Juristens kommentar

  Det nytter ikke noget, at man på en løs seddel i skuffen noterer sig eventuelle timer, som man arbejder ud over den normale arbejdstid. Hvis man ønsker at kunne få overarbejde udbetalt, så skal der foreligge et pålæg om overarbejde fra ledelsen, eller man må på forhånd have en aftale om, at det er i orden, at man kan få eventuelle overarbejdstimer udbetalt. At så medarbejderen øjensynlig har udført opgaverne i snegletempo, når der sammenlignes med kollegerne, gør ikke hans sag bedre.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...