Søgefelt

Primære faneblade

  Ryg og rejs

  Juristens blog

  Ryg og rejs

  9. juni 2016 - 15:57

  En fødevarevirksomhed havde længe haft en rygepolitik, der var blevet skærpet yderligere over årene. Da virksomheden arbejdede med fødevarer, var virksomheden underlagt stramme certificeringsregler for fødevaresikkerhed.

  En lagerchef med 31 års anciennitet blev bortvist, da han røg uden for det anviste rygeområde. Han havde tidligere fået en mundtlig advarsel for det samme. Det fremgik af den dagældende rygepolitik, at gentagelser kunne medføre opsigelse.

  Før han blev bortvist, var rygepolitikken blevet skærpet endnu en gang. Det fremgik af den skærpede rygepolitik, at overtrædelser heraf ville medføre bortvisning.

  Lagerchefen selv mente ikke, at virksomheden havde kommunikeret den nye rygepolitik ordentligt, og at han ikke var bekendt med skærpelsen. Derfor mente han også, at bortvisningen var uberettiget.

  Byretten fandt det godtgjort, at det var afgørende som fødevarevirksomhed at have en klar rygepolitik, og at man kunne håndhæve denne. Medarbejderen kunne på grund af sin lange anciennitet ikke have været i tvivl om rygepolitikken eller vigtigheden af denne for virksomheden.

  Det blev lagt til grund for Byrettens afgørelse, at det var usandsynligt, at medarbejderen ikke havde været bekendt med ændringen i rygepolitikken, da den var kommunikeret via e-mails til de ansatte, flyers på kantinebordene og opslag på opslagstavler. Lagerchefen havde tilmed erkendt, at han havde fået e-mailen med ændringen af rygepolitikken, men at han ikke havde læst den. Byretten mente, at det kunne kræves, at en medarbejder i en ledende stilling gjorde sig bekendt med den udsendte information.

  På den baggrund blev virksomheden frifundet.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...