Søgefelt

Primære faneblade

  Nedsættelse af godtgørelsesniveauet

  Juristens blog

  Nedsættelse af godtgørelsesniveauet

  9. juni 2015 - 9:45

  Størrelsen af den godtgørelse, som en arbejdsgiver skal betale i tilfælde af diskrimination efter forskelsbehandlingsloven (alder, race, religion m.v.) har hidtil ligget på samme niveau, som ved overtrædelser af ligebehandlingsloven (graviditet og barsel) - oftest på 9-12 måneders løn.

  Det har Højesteret nu ændret på i to nylige sager om aldersdiskrimination. Det drejer sig om SAS, der tidligere har tabt to sager omkring aldersdiskrimination - først for at afskedige de ældste piloter i en afskedigelsesrunde og derefter efterfølgende for i stedet at afskedige de yngste piloter.

  De nye sager for Højesteret drejede sig alene om godtgørelsernes størrelse, der i både byretten og landsretten var fastsat til det typiske niveau på 9 måneder. Højesteret valgte i begge sager at nedsætte godtgørelsesbeløbene.

  I sagen med de ældste piloter kom Højesteret frem til en godtgørelse svarende til 4 måneders løn, da man fandt, at der var tale om formildende omstændigheder. SAS havde således ønsket at tage hensyn til yngre piloter, der havde stiftet familie, og derfor var afhængige af deres indtægt.

  I afgørelsen om de yngste piloter lagde Højesteret især vægt på baggrunden for overtrædelsen, herunder at afskedigelsen af de 4 piloter var gennemført som følge af arbejdsmangel, var et led i en større nedskæringsrunde, og fandt sted efter en mellem SAS og Dansk Pilotforening aftalt liste. Godtgørelsen til de yngre piloter blev herefter nedsat til 6 måneders løn.

  Juristens kommentar

  På baggrund af dommene kan man ikke længere - uden videre - sætte lighedstegn mellem godtgørelsesniveauerne for overtrædelse af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Det må påregnes, at sagerne kan få betydning for fremtidige sager og afgørelser, selv om det altid vil være de konkrete omstændigheder, der kan føre til en højere eller lavere godtgørelse.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...