Søgefelt

Primære faneblade

  Loyalitet i en fritstillingsperiode

  Juristens blog

  Loyalitet i en fritstillingsperiode

  16. december 2014 - 14:03

  En medarbejder skal handle loyalt over for sin arbejdsgiver – også, selv om medarbejderen er opsagt og fritstillet.

  En souschef i en fond, som drev et opholdssted for udsatte unge, blev opsagt og fritstillet da antallet af elever faldt. I fritstillingsperioden tog souschefen kontakt til en kommune, som havde en ung anbragt på opholdsstedet. Souschefen ville gerne selv overtage det videre arbejde med den unge. Souschefen tog også direkte kontakt til den unge selv.

  Souschefen blev bortvist, da arbejdsgiveren fik kendskab til kontakten. Begrundelsen var, at medarbejderen havde handlet groft illoyalt ved at forsøge at overtage arbejdet med den unge. Souschefen anlagde herefter sag ved domstolene.

  Sagen endte i Landsretten, som nåede frem til, at medarbejderen groft havde misligholdt sin loyalitetspligt. Selv om medarbejderen aldrig reelt fik overtaget arbejdet, mente Landsretten, at det kunne have haft alvorlige økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis dette var sket. Bortvisningen var derfor berettiget, sagde retten.

  Juristens kommentar
  Dommen illustrerer, at medarbejdere også i en fritstillingsperiode har pligt til at optræde loyalt over for deres arbejdsgiver, og at en tilsidesættelse af denne pligt som udgangspunkt er en væsentlig misligholdelse. At den illoyale opførsel vil kunne påføre arbejdsgiver økonomisk skade kan samtidigt være nok til at begrunde en bortvisning – også selvom handlingen i sidste ende ikke når at få reelle økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...