Søgefelt

Primære faneblade

  Kun yngre ansøgere blev indkaldt til jobsamtale

  Juristens blog

  Kun yngre ansøgere blev indkaldt til jobsamtale

  15. april 2015 - 15:44

  Denne sag fra Ligebehandlingsnævnet drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder da en 60-årig ikke blev indkaldt til jobsamtale. Loven siger, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansøgerne på grund af alder.

  Hvis klager kan påvise omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der har været forskelsbehandling, så skal modparten bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

  Sagen vedrørte en kommune, der søgte en juridisk medarbejder. Den 60-årige modtog et afslag fra kommunen, som skrev, at der havde været 28 ansøgere til stillingen, hvoraf seks blev indkaldt til jobsamtale. Valget faldt på en af de seks udvalgte ansøgere. Kommunen uddybede over for den 60-årige at man havde indkaldt de kandidater til samtale, som bedst svarede til kommunens forventninger.

  De seks indkaldte ansøgere var mellem 24 og 28 år, mens kommunen ikke indkaldte ansøgere i alderen 34 år til 60 år. Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund, at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder.

  Kommunen kunne ikke uddybe hvilke faglige kompetencer der førte til udvælgelsen og nævnet gav derfor den 60-årige klager medhold. Han blev tilkendt en godtgørelse, der blev fastsat til 25.000 kr.

  Juristens kommentar
  Afgørelsen er ikke overraskende, da kommunen åbenbart ikke var i stand til at godtgøre, hvorfor de ansøgere, der blev indkaldt til samtale var mere velkvalificerede end de øvrige. Når der samtidigt var tale om en aldersmæssig skævhed mellem dem, der blev indbudt og de øvrige kandidater, så kunne arbejdsgiveren ikke løfte bevisbyrden for, at alderen ikke har spillet ind – og det er ulovligt efter forskelsbehandlingsloven. 

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...