Søgefelt

Primære faneblade

  Køb fra en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

  Juristens blog

  Køb fra en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

  11. februar 2015 - 9:54

  Det er meget almindeligt, at arbejdsgivere stiller f. eks. mobiltelefoner, tablets eller lignende til rådighed for medarbejderne, enten alene til brug for arbejdet eller som et arbejdsgiverbetalt gode, der også må bruges privat. Men kan misbrug af en arbejdstelefon føre til bortvisning? Det så Østre Landsret på i denne sag.

  I sagen, der endte for landsretten, havde en systemudvikler fået stillet en mobiltelefon til rådighed, som han betalte multimedieskat af. Da arbejdsgiveren blev bekendt med, at systemudvikleren havde købt private togbilletter på mobiltelefonen for 1.282 kr., blev han bortvist.

  Medarbejderen anerkendte at have købt billetterne, men henviste til, at ingen havde orienteret ham om, hvad telefonen måtte og ikke måtte bruges til. Der stod heller ikke noget i virksomhedens personalehåndbog. Endelig gjorde han gældende, at den skattemæssige værdi (3.000 kr.) måtte udgøre grænsen for forbruget.

  Arbejdsgiveren mente på den anden side, at det var grov misligholdelse at lade virksomheden betale medarbejderens private udgifter.

  Landsretten frifandt arbejdsgiveren i sin afgørelse. Selv om der ikke stod instruktioner i personalehåndbogen om brugen af mobiltelefonen, måtte det have stået systemudvikleren klart, at mobiltelefonen var et arbejdsredskab, der ikke måtte bruges til at lade arbejdsgiveren betale for rent private udgifter uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept.

  Arbejdsgiveren havde desuden ikke givet systemudvikleren grund til at tro, at beskatningen af telefonen medførte, at han måtte bruge beløbet på andre ting.

  Landsrettens dom sættes i perspektiv af, at Byretten tidligere var nået til det modsatte resultat.

  Juristens kommentar

  Dommen viser, at det kan berettige en arbejdsgiver til at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen misbruger en arbejdsmobiltelefon til at lade arbejdsgiveren betale sine rent private udgifter. Køb af togbilletter er et stigende praktisk eksempel på goder, som kan købes på telefonen, og det gælder efterhånden også en række andre ting – f.eks. privat parkering, gaver til indsamlinger osv., som kan ’ordnes og betales’ via sin telefon.

  Det er derfor en god ide, at tænke sig om, og bruge sin sunde fornuft – og i tvivlstilfælde sikre sig arbejdsgiverens forudgående - og gerne skriftlige - godkendelse

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...